banner อะไหล่โน๊ตบุ๊ค

อะไหล่โน๊ตบุ๊ค

มองหาอะไหล่โน๊ตบุ๊ค จอโน๊ตบุ๊ค จอคอมออลอินวัน คีย์บอร์ด สายแพรจอ พัดลมซีพียู แบตเตอรี่ ลำโพง บานพับ ขาจอ อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ สอบถามได้เลยนะคะ

โทร 085-110-4931 Line: @Freedomcom สั่งออนไลน์ได้ตลอด 24ชม

CHIPSET-IC INTERSIL Intersil ISL88739HRZ ISL739HRZ ISL88739 88739HRZ 739HRZ Controller IC Chip
CHIPSET-IC INTERSIL

Intersil ISL88739HRZ ISL739HRZ ISL88739 88739HRZ 739HRZ Controller IC Chip

ID:3239

CHIPSET-IC RICHTEK RT6575DGQW RT6575D 5X=2M 5X=1E 5X=1J 5X=
CHIPSET-IC RICHTEK

RT6575DGQW RT6575D 5X=2M 5X=1E 5X=1J 5X=

ID:3389

CHIPSET-IC NUVOTON NPCE285PA0DX
CHIPSET-IC NUVOTON

NPCE285PA0DX

ID:3148

CHIPSET-IC ITE ชิพ IO ITE IT8585E สินค้าใหม่
CHIPSET-IC ITE

ชิพ IO ITE IT8585E สินค้าใหม่

ID:3057

CHIPSET-IC ENE KB9012QF A4 ENE IO CHIPSET
CHIPSET-IC ENE

KB9012QF A4 ENE IO CHIPSET

ID:3208

CHIPSET-IC RICHTEK RT8249CGQW RT8249C 2N= (2N = 2J 2N = EG 2N = DE 2N =...) QFN-20
CHIPSET-IC RICHTEK

RT8249CGQW RT8249C 2N= (2N = 2J 2N = EG 2N = DE 2N =...) QFN-20

ID:3267

CHIPSET-IC UPI UP1589QQKF UP1589Q UP15890 UP1589 QFN-20 IC
CHIPSET-IC UPI

UP1589QQKF UP1589Q UP15890 UP1589 QFN-20 IC

ID:3336

CHIPSET-IC PWM ETA6003
CHIPSET-IC PWM

ETA6003

ID:3519

CHIPSET-IC RICHTEK RT8223MGQW EQ=DC EQ=EE ตัวใหญ่ RT8223 TPS51123
CHIPSET-IC RICHTEK

RT8223MGQW EQ=DC EQ=EE ตัวใหญ่ RT8223 TPS51123

ID:3141

CHIPSET-IC PWM EMB20P03G B20P03 B20 P03
CHIPSET-IC PWM

EMB20P03G B20P03 B20 P03

ID:3541

CHIPSET-IC UPI UP1565PQKF UP1565P UP1565 QFN-20
CHIPSET-IC UPI

UP1565PQKF UP1565P UP1565 QFN-20

ID:3335

CHIPSET-IC PWM NCP81206MNTXG NCP81206 PCP81206
CHIPSET-IC PWM

NCP81206MNTXG NCP81206 PCP81206

ID:3409

CHIPSET-IC INTEL BD82HM77 SLJ8C สินค้าใหม่
CHIPSET-IC INTEL

BD82HM77 SLJ8C สินค้าใหม่

ID:3031

CHIPSET-IC ITE ชิพ IO ITE Lenovo IT8586E สินค้าใหม่
CHIPSET-IC ITE

ชิพ IO ITE Lenovo IT8586E สินค้าใหม่

ID:3052

CHIPSET-IC PWM SIC631 SIC631CD SIC631CD-T1-GE3
CHIPSET-IC PWM

SIC631 SIC631CD SIC631CD-T1-GE3

ID:3552

CHIPSET-IC NUVOTON NPCE885PA0DX
CHIPSET-IC NUVOTON

NPCE885PA0DX

ID:3656

CHIPSET-IC RICHTEK RT8223PGQW RT8223PZQW RT8223P TPS51123 20= EL 20 = DF 20 = FF 20=XX
CHIPSET-IC RICHTEK

RT8223PGQW RT8223PZQW RT8223P TPS51123 20= EL 20 = DF 20 = FF 20=XX

ID:3317

CHIPSET-IC RICHTEK RT8207MZQW RT8207M J7=FA J7=FF J7=XX ШИМ RT8207M RT8207MZQW uP1565P QFN-20
CHIPSET-IC RICHTEK

RT8207MZQW RT8207M J7=FA J7=FF J7=XX ШИМ RT8207M RT8207MZQW uP1565P QFN-20

ID:3323

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24780S 24780S
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24780S 24780S

ID:3406

CHIPSET-IC RICHTEK 2W=2M 2W=1E 2W=... all (2W=...)
CHIPSET-IC RICHTEK

2W=2M 2W=1E 2W=... all (2W=...)

ID:3415

CHIPSET-IC PWM NCP81201MNTXG NCP81201 81201
CHIPSET-IC PWM

NCP81201MNTXG NCP81201 81201

ID:3445

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51285A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51285A

ID:3470

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51511
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51511

ID:3480

CHIPSET-IC PWM SY8286 SY8286B SY8286BRAC AWV5QB AWV5
CHIPSET-IC PWM

SY8286 SY8286B SY8286BRAC AWV5QB AWV5

ID:3488

CHIPSET-IC PWM SY8286 SY8286C SY8286CRAC AWW5MB AWW5
CHIPSET-IC PWM

SY8286 SY8286C SY8286CRAC AWW5MB AWW5

ID:3493

CHIPSET-IC PWM SLG55448VTR SLG5448V 5448V SLG55448V QFN-20
CHIPSET-IC PWM

SLG55448VTR SLG5448V 5448V SLG55448V QFN-20

ID:3770

CHIPSET-IC ITE ชิพ IO ITE IT8987E สินค้าใหม่
CHIPSET-IC ITE

ชิพ IO ITE IT8987E สินค้าใหม่

ID:3047

CHIPSET-IC PWM SY8208B SY8208BQNC MS3
CHIPSET-IC PWM

SY8208B SY8208BQNC MS3

ID:3138

CHIPSET-IC PWM Ic Regulator SY8208C SY8208CQNC MT5XC MT3UC MT3TD MT3CC MT3FA
CHIPSET-IC PWM

Ic Regulator SY8208C SY8208CQNC MT5XC MT3UC MT3TD MT3CC MT3FA

ID:3145

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24780S 24780 S XQ24780S
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24780S 24780 S XQ24780S

ID:3164

CHIPSET-IC INTERSIL ISL9520HRTZ-T ISL9520 952 0HRTZ
CHIPSET-IC INTERSIL

ISL9520HRTZ-T ISL9520 952 0HRTZ

ID:3573

CHIPSET-IC PWM OZ8682L OZ8682 8682l
CHIPSET-IC PWM

OZ8682L OZ8682 8682l

ID:3577

CHIPSET-IC PWM SYX198BQNC RF5PA RF4** RF5** RF3** RI4** RH2** RH4 SYX198
CHIPSET-IC PWM

SYX198BQNC RF5PA RF4** RF5** RF3** RI4** RH2** RH4 SYX198

ID:3588

CHIPSET-IC RICHTEK RT8205LZQW RT8205L ZQW EM EM= QFN-24 IC
CHIPSET-IC RICHTEK

RT8205LZQW RT8205L ZQW EM EM= QFN-24 IC

ID:3326

CHIPSET-IC RICHTEK RT8239BGQW RT8239B RT8239BZQW RT8239B JC EA JC ED JC= QFN IC Chip
CHIPSET-IC RICHTEK

RT8239BGQW RT8239B RT8239BZQW RT8239B JC EA JC ED JC= QFN IC Chip

ID:3337

CHIPSET-IC INTERSIL ISL95833HRTZ ISL95833 ISL95833IRTZ
CHIPSET-IC INTERSIL

ISL95833HRTZ ISL95833 ISL95833IRTZ

ID:3369

CHIPSET-IC PWM MB39A132 39A132
CHIPSET-IC PWM

MB39A132 39A132

ID:3424

CHIPSET-IC PWM SY8288RAC SY8288R SY8288 (AWS5MZ AWS56A AWS...)
CHIPSET-IC PWM

SY8288RAC SY8288R SY8288 (AWS5MZ AWS56A AWS...)

ID:3442

CHIPSET-IC RICHTEK RT8249C 2N=
CHIPSET-IC RICHTEK

RT8249C 2N=

ID:3453

CHIPSET-IC PWM NB671LGQ NB671L AESD AESE AESF
CHIPSET-IC PWM

NB671LGQ NB671L AESD AESE AESF

ID:3469

CHIPSET-IC MAXIM MAX17435E 17435E
CHIPSET-IC MAXIM

MAX17435E 17435E

ID:3508

CHIPSET-IC PWM ANX1121
CHIPSET-IC PWM

ANX1121

ID:3513

CHIPSET-IC PWM NCP81103MNTXG NCP81103
CHIPSET-IC PWM

NCP81103MNTXG NCP81103

ID:3514

CHIPSET-IC PWM UP9003Q
CHIPSET-IC PWM

UP9003Q

ID:3768

CHIPSET-IC INTEL BD82HM65 SLJ4P สินค้าใหม่
CHIPSET-IC INTEL

BD82HM65 SLJ4P สินค้าใหม่

ID:3034

CHIPSET-IC ITE IT8585VG สินค้าใหม่
CHIPSET-IC ITE

IT8585VG สินค้าใหม่

ID:3040

CHIPSET-IC ITE ชิพ IO ITE IT8995E สินค้าใหม่
CHIPSET-IC ITE

ชิพ IO ITE IT8995E สินค้าใหม่

ID:3044

CHIPSET-IC ITE ชิพ IO ITE IT8517E สินค้าใหม่
CHIPSET-IC ITE

ชิพ IO ITE IT8517E สินค้าใหม่

ID:3046

CHIPSET-IC ITE ชิพ IO ITE IT8502E สินค้าใหม่
CHIPSET-IC ITE

ชิพ IO ITE IT8502E สินค้าใหม่

ID:3049

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS ไอซีชาร์จ BQ25A BQ24725A BQ24725ARGRR QFN20BQ24725 , BQ725 , BQ25 , BQ24725A , BQ25A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ไอซีชาร์จ BQ25A BQ24725A BQ24725ARGRR QFN20BQ24725 , BQ725 , BQ25 , BQ24725A , B

ID:3132