banner อะไหล่โน๊ตบุ๊ค

อะไหล่โน๊ตบุ๊ค

มองหาอะไหล่โน๊ตบุ๊ค จอโน๊ตบุ๊ค จอคอมออลอินวัน คีย์บอร์ด สายแพรจอ พัดลมซีพียู แบตเตอรี่ ลำโพง บานพับ ขาจอ อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ สอบถามได้เลยนะคะ

โทร 085-110-4931 Line: @Freedomcom สั่งออนไลน์ได้ตลอด 24ชม

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24780S 24780S
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24780S 24780S

FD3406

หมด

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51285A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51285A

FD3470

หมด

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51511
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51511

FD3480

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS ไอซีชาร์จ BQ25A BQ24725A BQ24725ARGRR QFN20BQ24725 , BQ725 , BQ25 , BQ24725A , BQ25A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ไอซีชาร์จ BQ25A BQ24725A BQ24725ARGRR QFN20BQ24725 , BQ725 , BQ25 , BQ24725A , B

FD3132

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24707A BQ07A QFN
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24707A BQ07A QFN

FD3134

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24780S 24780 S XQ24780S
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24780S 24780 S XQ24780S

FD3164

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24737 TI BQ737
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24737 TI BQ737

FD3171

หมด

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24736RGRR BQ24736 BQ736
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24736RGRR BQ24736 BQ736

FD3388

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS CSD97374M CSD97374Q4M 97374M 97374
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

CSD97374M CSD97374Q4M 97374M 97374

FD3423

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51020
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51020

FD3471

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51219
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51219

FD3475

หมด

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51716
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51716

FD3476

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51427
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51427

FD3153

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51225C TPS51225CRUKR 1225C 51225C 51225 แทน UP9003Q
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51225C TPS51225CRUKR 1225C 51225C 51225 แทน UP9003Q

FD3159

หมด

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51225B 51225 51225C แทน UP9003Q
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51225B 51225 51225C แทน UP9003Q

FD3160

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51125 51125A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51125 51125A

FD3210

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51125A 51125A DT=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51125A 51125A DT=

FD3212

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT6575B 3F=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT6575B 3F=

FD3538

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT7290AGQUF RT7290AGQW RT7290A 3B=1K 3B=1D 3=B1E 3B=1B 3B=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT7290AGQUF RT7290AGQW RT7290A 3B=1K 3B=1D 3=B1E 3B=1B 3B=

FD3553

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ7Z8 BQ72B BQ728TI BQ24728R BQ24728RG BQ24728RGR BQ24728RGRT BQ728 BQ24728 QFN20 IC C Hip
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ7Z8 BQ72B BQ728TI BQ24728R BQ24728RG BQ24728RGR BQ24728RGRT BQ728 BQ24728 QFN2

FD3268

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24715RGRR BQ24715 BQ715
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24715RGRR BQ24715 BQ715

FD3325

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ726 BQ24726
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ726 BQ24726

FD3403

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS 24770 BQ24770 BQ24770RUYR
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

24770 BQ24770 BQ24770RUYR

FD3410

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51285B
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51285B

FD3478

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51275
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51275

FD3482

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24738 BQ24738RGRR BQ738
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24738 BQ24738RGRR BQ738

FD3156

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ735 BQ24735 BQ727 BQ24727RGRR
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ735 BQ24735 BQ727 BQ24727RGRR

FD3173

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24717 BQ717
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24717 BQ717

FD3397

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51631ARSMR TPS51631A 51631A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51631ARSMR TPS51631A 51631A

FD3411

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24760RSBRG4 BQ24760 24760
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24760RSBRG4 BQ24760 24760

FD3420

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51211 S51211
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51211 S51211

FD3431

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS SN75DP139RGZR SN75DP139 DP139 (RGZ Package) ตัวใหญ่
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

SN75DP139RGZR SN75DP139 DP139 (RGZ Package) ตัวใหญ่

FD3440

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51123
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51123

FD3472

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51728
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51728

FD3473

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51650
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51650

FD3474

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51621
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51621

FD3477

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51362
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51362

FD3479

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51216
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51216

FD3481

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51120
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51120

FD3483

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51116
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51116

FD3484

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51212 51212
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51212 51212

FD3502

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51640RSLR TPS51640 51640
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51640RSLR TPS51640 51640

FD3507

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24721C BQ24721CTI
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24721C BQ24721CTI

FD3133

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24745TI
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24745TI

FD3137

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24751A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24751A

FD3142

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24705
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24705

FD3146

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24747
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24747

FD3155

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24753A BQ 24753A BQ753A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24753A BQ 24753A BQ753A

FD3157

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24740
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24740

FD3168

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT8209A FH=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT8209A FH=

FD3535

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT8208B FG=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT8208B FG=

FD3536

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT8208A FF=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT8208A FF=

FD3537

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24765RUVR BQ24765 24765
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24765RUVR BQ24765 24765

FD3554

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51463RGER TPS51463 51463
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51463RGER TPS51463 51463

FD3566

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS 51461 TPS51461 TPS51461RGER	51461
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

51461 TPS51461 TPS51461RGER 51461

FD3568

มีสินค้า

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51980 51980
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51980 51980

FD3578

มีสินค้า