banner อะไหล่โน๊ตบุ๊ค

มองหาอะไหล่โน๊ตบุ๊ค จอโน๊ตบุ๊ค จอคอมออลอินวัน คีย์บอร์ด สายแพรจอ พัดลมซีพียู แบตเตอรี่ ลำโพง บานพับ ขาจอ อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ สอบถามได้เลยนะคะ

โทร 085-110-4931 @freedomcom สั่งออนไลน์ได้ตลอด 24ชม

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24715RGRR BQ24715 BQ715

BQ24715RGRR BQ24715 BQ715

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3325

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24780S 24780S

BQ24780S 24780S

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3406

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51285A

TPS51285A

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3470

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51511

TPS51511

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3480

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24780S 24780 S XQ24780S

BQ24780S 24780 S XQ24780S

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3164

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS ไอซีชาร์จ BQ25A BQ24725A BQ24725ARGRR QFN20BQ24725 , BQ725 , BQ25 , BQ24725A , BQ25A

ไอซีชาร์จ BQ25A BQ24725A BQ24725ARGRR QFN20BQ24725 , BQ725 , BQ25 , BQ24725A , B

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3132

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24707A BQ07A QFN

BQ24707A BQ07A QFN

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3134

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51225B 51225 51225C แทน UP9003Q

TPS51225B 51225 51225C แทน UP9003Q

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3160

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24737 TI BQ737

BQ24737 TI BQ737

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3171

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ7Z8 BQ72B BQ728TI BQ24728R BQ24728RG BQ24728RGR BQ24728RGRT BQ728 BQ24728 QFN20 IC C Hip

BQ7Z8 BQ72B BQ728TI BQ24728R BQ24728RG BQ24728RGR BQ24728RGRT BQ728 BQ24728 QFN2

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3268

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24736RGRR BQ24736 BQ736

BQ24736RGRR BQ24736 BQ736

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3388

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS 24770 BQ24770 BQ24770RUYR

24770 BQ24770 BQ24770RUYR

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3410

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS CSD97374M CSD97374Q4M 97374M 97374

CSD97374M CSD97374Q4M 97374M 97374

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3423

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51020

TPS51020

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3471

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51219

TPS51219

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3475

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51716

TPS51716

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3476

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51285B

TPS51285B

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3478

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51275

TPS51275

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3482

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51427

TPS51427

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3153

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51225C TPS51225CRUKR 1225C 51225C 51225 แทน UP9003Q

TPS51225C TPS51225CRUKR 1225C 51225C 51225 แทน UP9003Q

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3159

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51125 51125A

TPS51125 51125A

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3210

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51125A 51125A DT=

TPS51125A 51125A DT=

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3212

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT6575B 3F=

RT6575B 3F=

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3538

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT7290AGQUF RT7290AGQW RT7290A 3B=1K 3B=1D 3=B1E 3B=1B 3B=

RT7290AGQUF RT7290AGQW RT7290A 3B=1K 3B=1D 3=B1E 3B=1B 3B=

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3553

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ726 BQ24726

BQ726 BQ24726

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3403

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51123

TPS51123

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3472

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51362

TPS51362

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3479

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51116

TPS51116

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3484

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24738 BQ24738RGRR BQ738

BQ24738 BQ24738RGRR BQ738

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3156

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ735 BQ24735 BQ727 BQ24727RGRR

BQ735 BQ24735 BQ727 BQ24727RGRR

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3173

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24717 BQ717

BQ24717 BQ717

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3397

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51631ARSMR TPS51631A 51631A

TPS51631ARSMR TPS51631A 51631A

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3411

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24760RSBRG4 BQ24760 24760

BQ24760RSBRG4 BQ24760 24760

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3420

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51211 S51211

TPS51211 S51211

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3431

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS SN75DP139RGZR SN75DP139 DP139 (RGZ Package) ตัวใหญ่

SN75DP139RGZR SN75DP139 DP139 (RGZ Package) ตัวใหญ่

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3440

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51728

TPS51728

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3473

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51650

TPS51650

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3474

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51621

TPS51621

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3477

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51216

TPS51216

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3481

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51120

TPS51120

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3483

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51212 51212

TPS51212 51212

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3502

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51640RSLR TPS51640 51640

TPS51640RSLR TPS51640 51640

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3507

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24721C BQ24721CTI

BQ24721C BQ24721CTI

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3133

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24745TI

BQ24745TI

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3137

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24751A

BQ24751A

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3142

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24705

BQ24705

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3146

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24747

BQ24747

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3155

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24753A BQ 24753A BQ753A

BQ24753A BQ 24753A BQ753A

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3157

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24740

BQ24740

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3168

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT8209A FH=

RT8209A FH=

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3535

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT8208B FG=

RT8208B FG=

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3536

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT8208A FF=

RT8208A FF=

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3537

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24765RUVR BQ24765 24765

BQ24765RUVR BQ24765 24765

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3554

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51463RGER TPS51463 51463

TPS51463RGER TPS51463 51463

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3566

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS 51461 TPS51461 TPS51461RGER	51461

51461 TPS51461 TPS51461RGER 51461

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3568

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51980 51980

TPS51980 51980

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ID:3578