จุดประสงค์

เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและแบ่งปันน้ำใจ จากลูกค้าสู่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ รวมถึงผู้ประสบภัยต่างๆ

ภารกิจ

ช่วยเหลือ แบ่งปัน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ผู้ที่เดือดร้อนและประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้มีโอกาสและความหวังในการดำเนินชีวิตต่อไป

เป้าหมาย

เป้าหมายสูงสุดคือการให้และแบ่งปัน


ยอดบริจาค เราไม่ได้คิดเพิ่มจากผู้ซื้อ หักจากเงินของเราเอง

ทุกคำสั่งซื้อ ที่ท่านได้จ่าย ไม่ได้คิดเพิ่ม ท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและได้ช่วยเหลือสังคม เป็นการแบ่งปันน้ำใจ ได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย


เพราะการให้มีความสุข ยิ่งกว่าการได้รับ

ได้เห็นรอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะ ได้เห็นว่ายังมีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะ ได้เปิดโลกเห็นสิ่งใหม่ๆ ทุกวันนี้เราคิดว่าเราเหนื่อย แต่ยังมีกี่หลายล้านคนที่เขาเหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวังมากกว่าเราเป็นพันๆเท่า