ทุก 1 คำสั่งซื้อ เราหักรายได้ออก 5 บาท เพื่อบริจาคแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส (รายละเอียด)

ยอดบริจาคทั้งหมด 23640 น้ำใจ

 • สั่งในนามบริษัท กดตรงนี้
 • แบตเตอรี่แท้ HSTNN-OB93 HP CQ35 DV3-2000

  1,750 ฿ รวมส่ง 1,850฿

  ตรวจสอบรุ่นเครื่องก่อนสั่งซื้อ ถ้าไม่แน่ใจ สอบถามทางไลน์ก่อนสั่ง ถ้าสั่งผิด ไม่สามารถคืนได้ทุกรณี


  แบตเตอรี่แท้ Compaq CQ35  HP DV3-2000

  Model: HSTNN-OB93 

  Type: Li-ion

  Capacity: 4300mAh

  Voltage: 10.8V

  Cell No.: 6 cells

  Color: Black

  Compatible original Battery Code:

  • 516479-121
  • HSTNN-DB94
  • HSTNN-IB93
  • HSTNN-IB94
  • HSTNN-LB93
  • HSTNN-LB94
  • HSTNN-OB93
  • HSTNN-OB94
  • HSTNN-XB93
  • HSTNN-XB94
  • NU089AA

   

  Fit model :

  • Compaq Presario CQ35-100
  • Compaq Presario CQ35-200
  • Compaq Presario CQ36-100
  • Pavilion dv3-2000
  • Pavilion dv3-2001tu
  • Pavilion dv3-2001TX
  • Pavilion dv3-2001xx
  • Pavilion dv3-2002tu
  • Pavilion dv3-2002tx
  • Pavilion dv3-2003tu
  • Pavilion dv3-2003tx
  • Pavilion dv3-2004tu
  • Pavilion dv3-2004tx
  • Pavilion dv3-2005ee
  • Pavilion dv3-2005tu
  • Pavilion dv3-2005tx
  • Pavilion dv3-2006tu
  • Pavilion dv3-2006tx
  • Pavilion dv3-2007ee
  • Pavilion dv3-2007tu
  • Pavilion dv3-2007tx
  • Pavilion dv3-2008tu
  • Pavilion dv3-2008tx
  • Pavilion dv3-2009tx
  • Pavilion dv3-2010el
  • Pavilion dv3-2010et
  • Pavilion dv3-2010tx
  • Pavilion dv3-2011tx
  • Pavilion dv3-2012tx
  • Pavilion dv3-2013tx
  • Pavilion dv3-2014tx
  • Pavilion dv3-2015ee
  • Pavilion dv3-2015tx
  • Pavilion dv3-2016tx
  • Pavilion dv3-2017ee
  • Pavilion dv3-2017tx
  • Pavilion dv3-2018tx
  • Pavilion dv3-2019tx
  • Pavilion dv3-2020ei
  • Pavilion dv3-2020el
  • Pavilion dv3-2020et
  • Pavilion dv3-2020tx
  • Pavilion dv3-2021tx
  • Pavilion dv3-2022tx
  • Pavilion dv3-2023tx
  • Pavilion dv3-2024tx
  • Pavilion dv3-2025ee
  • Pavilion dv3-2025eg
  • Pavilion dv3-2025tx
  • Pavilion dv3-2026tx
  • Pavilion dv3-2027ee
  • Pavilion dv3-2027tx
  • Pavilion dv3-2028tx
  • Pavilion dv3-2029tx
  • Pavilion dv3-2030ef
  • Pavilion dv3-2030ei
  • Pavilion dv3-2030ek
  • Pavilion dv3-2030eo
  • Pavilion dv3-2030ez
  • Pavilion dv3-2030tx
  • Pavilion dv3-2032tx
  • Pavilion dv3-2033eg
  • Pavilion dv3-2033tx
  • Pavilion dv3-2034tx
  • Pavilion dv3-2035tx
  • Pavilion dv3-2036tx
  • Pavilion dv3-2050ea
  • Pavilion dv3-2050ec
  • Pavilion dv3-2050eo
  • Pavilion dv3-2050ep
  • Pavilion dv3-2050es
  • Pavilion dv3-2050ev
  • Pavilion dv3-2050ew
  • Pavilion dv3-2051ea
  • Pavilion dv3-2055ea
  • Pavilion dv3-2060ea
  • Pavilion dv3-2060ek
  • Pavilion dv3-2070es
  • Pavilion dv3-2080eo
  • Pavilion dv3-2090ej
  • Pavilion dv3-2090en
  • Pavilion dv3-2100
  • Pavilion dv3-2101tu
  • Pavilion dv3-2101tx
  • Pavilion dv3-2102tu
  • Pavilion dv3-2102tx
  • Pavilion dv3-2103tu
  • Pavilion dv3-2103tx
  • Pavilion dv3-2105ee
  • Pavilion dv3-2105tu
  • Pavilion dv3-2106tu
  • Pavilion dv3-2107tu
  • Pavilion dv3-2107tx
  • Pavilion dv3-2108tu
  • Pavilion dv3-2110eg
  • Pavilion dv3-2110er
  • Pavilion dv3-2110es
  • Pavilion dv3-2110tx
  • Pavilion dv3-2111tx
  • Pavilion dv3-2112tx
  • Pavilion dv3-2113tx
  • Pavilion dv3-2114tx
  • Pavilion dv3-2115ea
  • Pavilion dv3-2115ee
  • Pavilion dv3-2116tx
  • Pavilion dv3-2117tx
  • Pavilion dv3-2119tx
  • Pavilion dv3-2120ea
  • Pavilion dv3-2120ss
  • Pavilion dv3-2121tx
  • Pavilion dv3-2122tx
  • Pavilion dv3-2123tx
  • Pavilion dv3-2125ee
  • Pavilion dv3-2126tx
  • Pavilion dv3-2127tx
  • Pavilion dv3-2128tx
  • Pavilion dv3-2129tx
  • Pavilion dv3-2130ea
  • Pavilion dv3-2130ef
  • Pavilion dv3-2130ei
  • Pavilion dv3-2130el
  • Pavilion dv3-2130es
  • Pavilion dv3-2130ez
  • Pavilion dv3-2131tx
  • Pavilion dv3-2133tx
  • Pavilion dv3-2135tx
  • Pavilion dv3-2136tx
  • Pavilion dv3-2137tx
  • Pavilion dv3-2138tx
  • Pavilion dv3-2139tx
  • Pavilion dv3-2140ei
  • Pavilion dv3-2140eo
  • Pavilion dv3-2144tx
  • Pavilion dv3-2145tx
  • Pavilion dv3-2146tx
  • Pavilion dv3-2147tx
  • Pavilion dv3-2149tx
  • Pavilion dv3-2150ec
  • Pavilion dv3-2150ej
  • Pavilion dv3-2150el
  • Pavilion dv3-2150ep
  • Pavilion dv3-2150es
  • Pavilion dv3-2150ev
  • Pavilion dv3-2150tx
  • Pavilion dv3-2150us
  • Pavilion dv3-2154ca
  • Pavilion dv3-2155ee
  • Pavilion dv3-2155mx
  • Pavilion dv3-2157cl
  • Pavilion dv3-2160eo
  • Pavilion dv3-2165ee
  • Pavilion dv3-2175ee
  • Pavilion dv3-2300
  • Pavilion dv3-2301tu
  • Pavilion dv3-2301tx
  • Pavilion dv3-2302tx
  • Pavilion dv3-2303tx
  • Pavilion dv3-2304tx
  • Pavilion dv3-2305tx
  • Pavilion dv3-2306tx
  • Pavilion dv3-2307tx
  • Pavilion dv3-2308tx
  • Pavilion dv3-2309tx
  • Pavilion dv3-2310ea
  • Pavilion dv3-2310er
  • Pavilion dv3-2310sw
  • Pavilion dv3-2310tx
  • Pavilion dv3-2311tx
  • Pavilion dv3-2312tx
  • Pavilion dv3-2313tx
  • Pavilion dv3-2314tx
  • Pavilion dv3-2315tx
  • Pavilion dv3-2316tx
  • Pavilion dv3-2317tx
  • Pavilion dv3-2318tx
  • Pavilion dv3-2319tx
  • Pavilion dv3-2320ep
  • Pavilion dv3-2320es
  • Pavilion dv3-2320tx
  • Pavilion dv3-2321tx
  • Pavilion dv3-2322tx
  • Pavilion dv3-2323tx
  • Pavilion dv3-2324tx
  • Pavilion dv3-2325tx
  • Pavilion dv3-2326tx
  • Pavilion dv3-2327tx
  • Pavilion dv3-2328tx
  • Pavilion dv3-2329tx
  • Pavilion dv3-2330tx
  • Pavilion dv3-2340ez
  • Pavilion dv3-2350ed
  • Pavilion dv3-2350ee
  • Pavilion dv3-2350el
  • Pavilion dv3-2355ee
  • Pavilion dv3-2360ee
  • Pavilion dv3-2380eg
  • Pavilion dv3-2390eg
  • Pavilion dv3-2390eo
  • Pavilion dv3t-2000
  • Compaq Presario CQ35-101TU
  • Compaq Presario CQ35-101TX
  • Compaq Presario CQ35-102TU
  • Compaq Presario CQ35-102TX
  • Compaq Presario CQ35-103TU
  • Compaq Presario CQ35-103TX
  • Compaq Presario CQ35-104TU
  • Compaq Presario CQ35-104TX
  • Compaq Presario CQ35-105TU
  • Compaq Presario CQ35-105TX
  • Compaq Presario CQ35-106TU
  • Compaq Presario CQ35-106TX
  • Compaq Presario CQ35-107TU
  • Compaq Presario CQ35-107TX
  • Compaq Presario CQ35-108TU
  • Compaq Presario CQ35-108TX
  • Compaq Presario CQ35-109TU
  • Compaq Presario CQ35-109TX
  • Compaq Presario CQ35-110TU
  • Compaq Presario CQ35-110TX
  • Compaq Presario CQ35-111TU
  • Compaq Presario CQ35-111TX
  • Compaq Presario CQ35-112TU
  • Compaq Presario CQ35-112TX
  • Compaq Presario CQ35-113TU
  • Compaq Presario CQ35-113TX
  • Compaq Presario CQ35-114TU
  • Compaq Presario CQ35-114TX
  • Compaq Presario CQ35-115TU
  • Compaq Presario CQ35-115TX
  • Compaq Presario CQ35-116TU
  • Compaq Presario CQ35-116TX
  • Compaq Presario CQ35-117TU
  • Compaq Presario CQ35-117TX
  • Compaq Presario CQ35-118TU
  • Compaq Presario CQ35-118TX
  • Compaq Presario CQ35-119TX
  • Compaq Presario CQ35-120TX
  • Compaq Presario CQ35-121TX
  • Compaq Presario CQ35-122TX
  • Compaq Presario CQ35-124TX
  • Compaq Presario CQ35-125TX
  • Compaq Presario CQ35-126TX
  • Compaq Presario CQ35-127TX
  • Compaq Presario CQ35-128TX
  • Compaq Presario CQ35-129TX
  • Compaq Presario CQ35-200
  • Compaq Presario CQ35-201TX
  • Compaq Presario CQ35-202TU
  • Compaq Presario CQ35-202TX
  • Compaq Presario CQ35-203TX
  • Compaq Presario CQ35-204TX
  • Compaq Presario CQ35-205TX
  • Compaq Presario CQ35-206TU
  • Compaq Presario CQ35-207TU
  • Compaq Presario CQ35-208TU
  • Compaq Presario CQ35-211TX
  • Compaq Presario CQ35-213TX
  • Compaq Presario CQ35-214TX
  • Compaq Presario CQ35-215TU
  • Compaq Presario CQ35-216TU
  • Compaq Presario CQ35-217TU
  • Compaq Presario CQ35-217TX
  • Compaq Presario CQ35-218TU
  • Compaq Presario CQ35-219TX
  • Compaq Presario CQ35-222TX
  • Compaq Presario CQ35-223TX
  • Compaq Presario CQ35-224TX
  • Compaq Presario CQ35-225TX
  • Compaq Presario CQ35-226TX
  • Compaq Presario CQ35-227TX
  • Compaq Presario CQ35-228TX
  • Compaq Presario CQ35-229TX
  • Compaq Presario CQ35-230TX
  • Compaq Presario CQ35-233TX
  • Compaq Presario CQ35-235TX
  • Compaq Presario CQ35-236TX
  • Compaq Presario CQ35-238TX
  • Compaq Presario CQ35-240TX
  • Compaq Presario CQ35-241TX
  • Compaq Presario CQ35-242TX
  • Compaq Presario CQ35-243TX
  • Compaq Presario CQ35-244TX
  • Compaq Presario CQ36-100
  • Compaq Presario CQ36-103TX
  • Compaq Presario CQ36-104TX
  • Compaq Presario CQ36-105TX
  • Compaq Presario CQ36-106TX
  • Compaq Presario CQ36-108TX
  • Compaq Presario CQ36-110TX
  • Compaq Presario CQ36-113TX
  • Compaq Presario CQ36-114TX


  Rating and Reviews ขายแล้ว 5 ชิ้น

  0.0 / 5

  5
  0%
  0
  4
  0%
  0
  3
  0%
  0
  2
  0%
  0
  1
  0%
  0

  ตรวจเช็ค Model BATTERY ก่อนสั่งซื้อ

  • BATTERY Notebook บางตัวใช้ได้หลายรุ่นมากครับ สามารถเช็คได้จาก Model ในตัว BATTERY ครับ
  • ในส่วนของ Brand APPLE Macbook Battery ต้องใช้แบบตรงรุ่นครับ เช็คได้จากตัว Model battery ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A
  • BATTERY ใหม่ประเภท Li-ion เก็บไฟได้ประมาณ 2 ชม ครับ
  • BATTERY ใหม่ประเภท Li-polymer เก็บไฟได้ประมาณ 3-4 ชม ครับ

  การเช็คอาการ BATTERY Notebook เสียเบื้องต้น

  • อาการไม่เก็บไฟ ถอดสายชาร์จออก เครื่องดับทันที
  • อาการเก็บไฟได้ไม่นาน 5 นาที 10 นาที 30 นาที แล้วแบตหมด
  • อาการชาร์จไฟไม่เข้า ขึ้น Not charging (แต่บางครั้งก็เป็นที่ Adapter โดยเฉพาะ DELL และบางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่ส่วนน้อยครับ)
  • อาการไม่เจอ BATTERY (No battery detected) แต่บางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่เจอ%น้อยครับ ส่วนใหญ่แบตเสีย
  • เมื่อ BATTERY เสีย แนะนำให้เปลี่ยนครับ ถ้าไม่มีแบตแล้วเวลาไฟดับ จะทำให้เครื่องตัด ซึ่งจะส่งผลต่อเครื่องทั้ง Software และ Hardware โดยตรง อาจจะทำให้เครื่องเสียได้ครับ
   
  สินค้าอื่นๆ

  แบตเตอรี่แท้ AL14A32 ACER ASPIRE E14 E15 Acer Aspire E5-411 E5-421G E5-431 E5-471 E5-511 E5-521 E5-531G E5-551 E5-571 E5-572G

  แบตเตอรี่แท้ M5Y1K Dell Inspiron 3451 3551 3458 3558 5559 Dell inspiron 14 5468

  แบตเตอรี่แท้ AL15A32 ACER Aspire E15 E5-422 E5-432G E5-472 E5-473G E5-522 E5-522G E5-532 E5-532T E5-573 E5-573G V3-574 V3-574G

  แบตเตอรี่แท้ AS10D75 ACER Aspire 4349 4741 4551 4552 4750 4755 E1-431 E1-471 V3-471

  แบตเตอรี่แท้ C21N1401 Asus K455 K455L X455 X455LA X455LB X454L X455LD X455LF X455LJ X455LN X455WA X455WE

  แบตเตอรี่แท้ MR90Y Dell Inspiron 3421 3521 3721 Latitude 3440 3540 Vostro 2421 2521 65WH