ทุก 1 คำสั่งซื้อ เราหักรายได้ออก 5 บาท เพื่อบริจาคแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส (รายละเอียด)

ยอดบริจาคทั้งหมด 14355 น้ำใจ

 • สั่งในนามบริษัท กดตรงนี้
 • แบตเตอรี่แท้ VGP-BPS22 SONY Vaio VPC-EA VPC-EB PCG61211

  1,850 ฿ ราคารวมค่าส่ง 1,950.-

  ตรวจสอบรุ่นเครื่องก่อนสั่งซื้อ ถ้าไม่แน่ใจ สอบถามทางไลน์ก่อนสั่ง ถ้าสั่งผิด ไม่สามารถคืนได้ทุกรณี


  แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS22, VGP-BPS22A VPC EA / SONY EB SERIES

  Model: VGP-BPS22, VGP-BPS22A

  Type: Li-ion

  Capacity: 5800mAh

  Voltage: 11.1V

  Cell No.: 6 cells

  Color: Black

  รับประกัน: 6 เดือน

   

  Compatible Part Number:

   VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22 VGP-BPS22/S 

  Compatible Laptop Model:

  • Sony VAIO VPC-E1Z1E
  • VAIO VPC-EA1
  • VAIO VPC-EA18EC
  • VAIO VPC-EA27EC
  • Sony VAIO VPC-EA28EC
  • VAIO VPC-EA33EN/L
  • VAIO VPC-EB11FD
  • Sony VAIO VPC-EB12FX/BIC
  • VAIO VPC-EB13FG
  • VAIO VPC-EB23FG/WI
  • Sony VAIO VPC-EB25FW
  • VAIO VPC-EB26FG/P
  • VAIO VPC-EBM1E
  • Sony VAIO VPC-EC15FGBI
  • VAIO VPC-EC25FDBJ
  • VAIO VPC-EC4S0E/WI
  • Sony VAIO VPC-EE3L0E/WI
  •  
  • Sony VAIO VPC-EA12 Series
  • VAIO VPC-EA12EA/BI
  • VAIO VPC-EA12EG/WI
  • VAIO VPC-EA12EH/WI
  • VAIO VPC-EA12EN/BI
  • Sony VAIO VPC-EA13 Series
  • VAIO VPC-EA13EH/L
  • VAIO VPC-EA13EN/L
  • Sony VAIO VPC-EA15 Series
  • VAIO VPC-EA15FA/B
  • VAIO VPC-EA15FA/P
  • VAIO VPC-EA15FA/W
  • VAIO VPC-EA15FN/L
  • Sony VAIO VPC-EA16 Series
  • VAIO VPC-EA16E
  • VAIO VPC-EA16EC
  • VAIO VPC-EA16FA/B
  • VAIO VPC-EA16FA/L
  • VAIO VPC-EA16FA/P
  • VAIO VPC-EA16FA/W
  • VAIO VPC-EA16FG/B
  • VAIO VPC-EA16FG/G
  • VAIO VPC-EA16FG/L
  • VAIO VPC-EA16FG/P
  • VAIO VPC-EA16FG/W
  • VAIO VPC-EA16FH/B
  • VAIO VPC-EA16FH/G
  • VAIO VPC-EA16FH/L
  • VAIO VPC-EA16FH/P
  • VAIO VPC-EA16FH/W
  • Sony VAIO VPC-EA17 Series
  • VAIO VPC-EA17FG/B
  • VAIO VPC-EA17FH/B
  • Sony VAIO VPC-EA1 Series
  • VAIO VPC-EA1AGG/BI
  • VAIO VPC-EA1S
  • VAIO VPC-EA1S1E
  • VAIO VPC-EA1S1E/B
  • VAIO VPC-EA1S1E/G
  • VAIO VPC-EA1S1E/L
  • VAIO VPC-EA1S1E/P
  • VAIO VPC-EA1S1E/W
  • VAIO VPC-EA1Z1E
  • Sony VAIO VPC-EA21 Series
  • VAIO VPC-EA21EG/BI
  • VAIO VPC-EA21EH/BI
  • VAIO VPC-EA21EN/BI
  • VAIO VPC-EA21FDBJ
  • VAIO VPC-EA21FDPI
  • VAIO VPC-EA21FDT
  • Sony VAIO VPC-EA22 Series
  • VAIO VPC-EA22EA/BI
  • VAIO VPC-EA22EG/BI
  • VAIO VPC-EA22EG/WI
  • VAIO VPC-EA22EH/WI
  • VAIO VPC-EA22EN/WI
  • VAIO VPC-EA22FXG
  • VAIO VPC-EA22FXL
  • VAIO VPC-EA22FXP
  • Sony VAIO VPC-EA23 Series
  • VAIO VPC-EA23EH/B
  • VAIO VPC-EA23EH/L
  • VAIO VPC-EA23EH/P
  • VAIO VPC-EA23EH/W
  • Sony VAIO VPC-EA25 Series
  • VAIO VPC-EA25EC
  • VAIO VPC-EA25FA/B
  • VAIO VPC-EA25FA/P
  • VAIO VPC-EA25FA/W
  • VAIO VPC-EA25FG
  • VAIO VPC-EA25FG/B
  • VAIO VPC-EA25FG/L
  • VAIO VPC-EA25FG/P
  • VAIO VPC-EA25FG/W
  • VAIO VPC-EA25FN/L
  • Sony VAIO VPC-EA26 Series
  • VAIO VPC-EA26FA/BQ
  • VAIO VPC-EA26FA/N
  • VAIO VPC-EA26FA/PJ
  • VAIO VPC-EA26FF/B
  • VAIO VPC-EA26FF/P
  • VAIO VPC-EA26FF/W
  • VAIO VPC-EA26FG/BQ
  • VAIO VPC-EA26FG/N
  • VAIO VPC-EA26FG/PJ
  • Sony VAIO VPC-EA2 Series
  • VAIO VPC-EA2JFX/B
  • VAIO VPC-EA2JFX/G
  • VAIO VPC-EA2JFX/L
  • VAIO VPC-EA2JFX/P
  • VAIO VPC-EA2JFX/W
  • VAIO VPC-EA2S1E/B
  • VAIO VPC-EA2S1E/G
  • VAIO VPC-EA2S1E/L
  • VAIO VPC-EA2S1E/P
  • VAIO VPC-EA2S1E/W
  • Sony VAIO VPC-EA3 Series
  • VAIO VPC-EA3M1E/B
  • VAIO VPC-EA3M1E/G
  • VAIO VPC-EA3M1E/L
  • VAIO VPC-EA3M1E/P
  • VAIO VPC-EA3M1E/V
  • VAIO VPC-EA3M1E/W
  • VAIO VPC-EA3S1E/G
  • VAIO VPC-EA3S1E/L
  • VAIO VPC-EA3S1E/P
  • VAIO VPC-EA3S1E/W
  • Sony VAIO VPC-EA31 Series
  • VAIO VPC-EA31EG/BI
  • VAIO VPC-EA31EN/BI
  • Sony VAIO VPC-EA32 Series
  • VAIO VPC-EA32EG/BI
  • VAIO VPC-EA32EH/WI
  • VAIO VPC-EA32EN/BI
  • Sony VAIO VPC-EA35 Series
  • VAIO VPC-EA35EC/BI
  • VAIO VPC-EA35FG/L
  • VAIO VPC-EA35FH/L
  • Sony VAIO VPC-EA36 Series
  • VAIO VPC-EA36FA/N
  • VAIO VPC-EA36FG/B
  • VAIO VPC-EA36FG/G
  • VAIO VPC-EA36FG/P
  • VAIO VPC-EA36FH/P
  • VAIO VPC-EA36FW/B
  • VAIO VPC-EA36FW/P
  • VAIO VPC-EA36FW/W
  • Sony VAIO VPC-EA37 Series
  • VAIO VPC-EA37EC/P
  • VAIO VPC-EA37FA/B
  • VAIO VPC-EA37FG/B
  • VAIO VPC-EA37FH/B
  • VAIO VPC-EA37FW/B
  • Sony VAIO VPC-EA38 Series
  • VAIO VPC-EA38EC/L
  • VAIO VPC-EA3BGN/BI
  • Sony VAIO VPC-EA42 Series
  • VAIO VPC-EA42EA/BI
  •  
  • VAIO VPC-EA42EG/BI
  •  
  • VAIO VPC-EA42EG/WI
  • VAIO VPC-EA42EH/WI
  • Sony VAIO VPC-EA43 Series
  • VAIO VPC-EA43EG/B
  • VAIO VPC-EA43EG/P
  • VAIO VPC-EA43EG/W
  • Sony VAIO VPC-EA45 Series
  • VAIO VPC-EA45FA/B
  • VAIO VPC-EA45FA/W
  • VAIO VPC-EA45FG/B
  • VAIO VPC-EA45FG/L
  • VAIO VPC-EA45FG/P
  • VAIO VPC-EA45FG/W
  • VAIO VPC-EA45FH/B
  • VAIO VPC-EA45FH/L
  • VAIO VPC-EA45FH/P
  • VAIO VPC-EA45FH/W
  • Sony VAIO VPC-EA46 Series
  • VAIO VPC-EA46FG/B
  • VAIO VPC-EA46FG/L
  • VAIO VPC-EA46FG/W
  • Sony VAIO VPC-EB15 Series
  • VAIO VPC-EB15FG
  • VAIO VPC-EB15FM/BI
  • VAIO VPC-EB15FM/T
  • VAIO VPC-EB15FW
  • VAIO VPC-EB15GB
  • Sony VAIO VPC-EB17 Series
  • VAIO VPC-EB17FG
  • VAIO VPC-EB17FW
  • Sony VAIO VPC-EB18 Series
  • VAIO VPC-EB18EC
  • VAIO VPC-EB18EC/T
  • VAIO VPC-EB18EC/WI
  • Sony VAIO VPC-EB1 Series
  • VAIO VPC-EB1AFJ
  • VAIO VPC-EB1AGG
  • VAIO VPC-EB1AGJ
  • VAIO VPC-EB1AHJ
  • VAIO VPC-EB1AVJ
  • VAIO VPC-EB1E0E
  • VAIO VPC-EB1E1E
  • VAIO VPC-EB1E1E/WI
  • VAIO VPC-EB1E9J
  • VAIO VPC-EB1E9J/BJ
  • VAIO VPC-EB1J
  • VAIO VPC-EB1J1E
  • VAIO VPC-EB1J1E/WI
  • VAIO VPC-EB1JFX/B
  • VAIO VPC-EB1JFX/G
  • VAIO VPC-EB1JFX/L
  • VAIO VPC-EB1JFX/P
  • VAIO VPC-EB1JFX/W
  • VAIO VPC-EB1M0E
  • VAIO VPC-EB1M1E
  • VAIO VPC-EB1M1E/BJ
  • VAIO VPC-EB1M1E/T
  • VAIO VPC-EB1M1E/WI
  • VAIO VPC-EB1S
  • VAIO VPC-EB1S0E
  • VAIO VPC-EB1S1E
  • VAIO VPC-EB1S1E/BJ
  • VAIO VPC-EB1S1E/WI
  • VAIO VPC-EB1Z1E
  • VAIO VPC-EB1Z1E/B
  • Sony VAIO VPC-EB21 Series
  • VAIO VPC-EB21FDBQ
  • VAIO VPC-EB21FDWI
  • VAIO VPC-EB21FG/PI
  • Sony VAIO VPC-EB27 Series
  • VAIO VPC-EB27FDG
  • VAIO VPC-EB27FDL
  • VAIO VPC-EB27FDP
  • VAIO VPC-EB27FDW
  • VAIO VPC-EB27FG/W
  • VAIO VPC-EB27FX/L
  • Sony VAIO VPC-EB2 Series
  • VAIO VPC-EB2E1E/WI
  • VAIO VPC-EB2E9E/BQ
  • VAIO VPC-EB2JFX/B
  • VAIO VPC-EB2JFX/G
  • VAIO VPC-EB2JFX/L
  • VAIO VPC-EB2JFX/P
  • VAIO VPC-EB2JFX/W
  • VAIO VPC-EB2L9E/BQ
  • VAIO VPC-EB2M0E/PI
  • VAIO VPC-EB2M0E/T
  • VAIO VPC-EB2M0E/WI
  • VAIO VPC-EB2S1E/BQ
  • VAIO VPC-EB2S1E/PI
  • VAIO VPC-EB2S1E/WI
  • VAIO VPC-EB2Z1E/BQ
  • Sony VAIO VPC-EB3 Series
  • VAIO VPC-EB3E1E/PI
  • VAIO VPC-EB3E9E/BQ
  • VAIO VPC-EB3J0E/WI
  • VAIO VPC-EB3J1E/BQ
  • VAIO VPC-EB3J1E/T
  • VAIO VPC-EB3L0E/BQ
  • Sony VAIO VPC-EB33 Series
  • VAIO VPC-EB33FG/BI
  • VAIO VPC-EB33FG/WI
  • Sony VAIO VPC-EB35 Series
  • VAIO VPC-EB35FW/P
  • VAIO VPC-EB35FW/W
  • Sony VAIO VPC-EB37 Series
  • VAIO VPC-EB37FG/B
  • VAIO VPC-EB37FG/W
  • VAIO VPC-EB37FW/B
  • VAIO VPC-EB37FW/W
  • Sony VAIO VPC-EB4 Series
  • VAIO VPC-EB4E1E/WI
  • VAIO VPC-EB4E9E/BQ
  • VAIO VPC-EB4J0E/WI
  • VAIO VPC-EB4L1E/BQ
  • VAIO VPC-EB4L1E/T
  • VAIO VPC-EB4L1E/WI
  • VAIO VPC-EB4L9E/BQ
  • VAIO VPC-EB4X0E/BQ
  • Sony VAIO VPC-EB42 Series
  • VAIO VPC-EB42EG/BI
  • VAIO VPC-EB42EG/WI
  • Sony VAIO VPC-EB43 Series
  • VAIO VPC-EB43FG/BI
  • VAIO VPC-EB43FG/WI
  • Sony VAIO VPC-EB44 Series
  • VAIO VPC-EB44EN/BI
  • VAIO VPC-EB44EN/WI
  • Sony VAIO VPC-EB45 Series
  • VAIO VPC-EB45FG/L
  • VAIO VPC-EB45FG/P
  • VAIO VPC-EB45FG/W
  • VAIO VPC-EB45FH/B
  • VAIO VPC-EB45FH/L
  • VAIO VPC-EB45FH/W
  • VAIO VPC-EB45FW/B
  • VAIO VPC-EB45FW/P
  • VAIO VPC-EB45FW/W
  • Sony VAIO VPC-EB46 Series
  • VAIO VPC-EB46FA/B
  • VAIO VPC-EB46FA/W
  • VAIO VPC-EB46FG/B
  • VAIO VPC-EB46FG/L
  • VAIO VPC-EB46FG/W
  • Sony VAIO VPC-EC1 Series
  • VAIO VPC-EC1M1
  • VAIO VPC-EC1M1E
  • VAIO VPC-EC1M1E/WI
  • VAIO VPC-EC1S1E
  • VAIO VPC-EC1S1E/BJ
  • VAIO VPC-EC1Z1E/BJ
  • Sony VAIO VPC-EC2 Series
  • VAIO VPC-EC2E9E/BJ
  • VAIO VPC-EC2M1E/WI
  • VAIO VPC-EC2RFX/BI
  • VAIO VPC-EC2S0E/WI
  • VAIO VPC-EC2S1E/BJ
  • VAIO VPC-EE2E1E/WI
  • VAIO VPC-EE2M1E/WI
  • VAIO VPC-EE2S1E/BQ
  • VAIO VPC-EE2S1E/WI
  • VAIO VPC-EF22FX/BI
  • VAIO VPC-EF2E1E/WI
  • VAIO VPC-EF2S1E/BI
  • VAIO VPC-EF2S1E/WI

  Compatibles Part Numbers

  • VGP-BPL22
  • VGP-BPS22
  • VGP-BPS22/A
  • VGP-BPS22A

   

  Fits Models

  • VAIO PCG-71211M
  • VAIO PCG-71211W
  • VAIO PCG-71212M
  • VAIO PCG-71212T
  • VAIO PCG-71213M
  • VAIO PCG-71215L
  • VAIO PCG-71216L
  • VAIO PCG-71217L
  • VAIO PCG-71218L
  • VAIO PCG-71311L
  • VAIO PCG-71311M
  • VAIO PCG-71312L
  • VAIO PCG-71312M
  • VAIO PCG-71313L
  • VAIO PCG-71313M
  • VAIO PCG-71314L
  • VAIO PCG-71315L
  • VAIO PCG-71316L
  • VAIO PCG-71317L
  • VAIO PCG-71318L
  • VAIO PCG-71411L
  • VAIO PCG-71511L
  • VAIO PCG-71511M
  • VAIO PCG-71911M

  Fits Models

  • VAIO PCG-61211L
  • VAIO PCG-61211W
  • VAIO PCG-61211T
  • VAIO PCG-61212T
  • VAIO PCG-61215L
  • VAIO PCG-61311L
  • VAIO PCG-61312L
  • VAIO PCG-61313L
  • VAIO PCG-61315L
  • VAIO PCG-61316L
  • VAIO PCG-61317L
  • VAIO PCG-61511L
  • VAIO PCG-61511T
  • VAIO PCG-61611L
  • VAIO PCG-71211M
  • VAIO PCG-71211W
  • VAIO PCG-71212L
  • VAIO PCG-71212M
  • VAIO PCG-71212T
  • VAIO PCG-71213L
  • VAIO PCG-71213M
  • VAIO PCG-71215L
  • VAIO PCG-71216L
  • VAIO PCG-71217L
  • VAIO PCG-71218L
  • VAIO PCG-71311L
  • VAIO PCG-71311M
  • VAIO PCG-71312L
  • VAIO PCG-71312M
  • VAIO PCG-71313L
  • VAIO PCG-71313M
  • VAIO PCG-71314L
  • VAIO PCG-71315L
  • VAIO PCG-71316L
  • VAIO PCG-71317L
  • VAIO PCG-71318L
  • VAIO PCG-71411L
  • VAIO PCG-71511L
  • VAIO PCG-71511M
  • VAIO PCG-71911M
  • VAIO PCG-91111L
  • VAIO PCG-91112L
  • VAIO VPCE1Z1E
  • VAIO VPCEA1
  • VAIO VPCEA100C
  • VAIO VPCEA12
  • VAIO VPCEA12EA/BI
  • VAIO VPCEA12EG/WI
  • VAIO VPCEA12EH/WI
  • VAIO VPCEA12EN/BI
  • VAIO VPCEA13
  • VAIO VPCEA13EH/L
  • VAIO VPCEA13EN/L
  • VAIO VPCEA15
  • VAIO VPCEA15FA/B
  • VAIO VPCEA15FA/P
  • VAIO VPCEA15FA/W
  • VAIO VPCEA15FG
  • VAIO VPCEA15FG/B
  • VAIO VPCEA15FG/P
  • VAIO VPCEA15FG/W
  • VAIO VPCEA15FN/L
  • VAIO VPCEA16
  • VAIO VPCEA16E
  • VAIO VPCEA16EC
  • VAIO VPCEA16EC/P
  • VAIO VPCEA16FA/B
  • VAIO VPCEA16FA/L
  • VAIO VPCEA16FA/P
  • VAIO VPCEA16FA/W
  • VAIO VPCEA16FG/B
  • VAIO VPCEA16FG/G
  • VAIO VPCEA16FG/L
  • VAIO VPCEA16FG/P
  • VAIO VPCEA16FG/W
  • VAIO VPCEA16FH/B
  • VAIO VPCEA16FH/G
  • VAIO VPCEA16FH/L
  • VAIO VPCEA16FH/P
  • VAIO VPCEA16FH/W
  • VAIO VPCEA17
  • VAIO VPCEA17FG/B
  • VAIO VPCEA17FH/B
  • VAIO VPCEA18EC
  • VAIO VPCEA18EC/L
  • VAIO VPCEA1AGG/BI
  • VAIO VPCEA1BGN/BI
  • VAIO VPCEA1S
  • VAIO VPCEA1S1C
  • VAIO VPCEA1S1E
  • VAIO VPCEA1S1E/B
  • VAIO VPCEA1S1E/G
  • VAIO VPCEA1S1E/L
  • VAIO VPCEA1S1E/P
  • VAIO VPCEA1S1E/W
  • VAIO VPCEA1S1R
  • VAIO VPCEA1S2C
  • VAIO VPCEA1S3C
  • VAIO VPCEA1S5C
  • VAIO VPCEA1Z1E
  • VAIO VPCEA1Z1E/B
  • VAIO VPCEA2
  • VAIO VPCEA20
  • VAIO VPCEA21
  • VAIO VPCEA21EG/BI
  • VAIO VPCEA21EH/BI
  • VAIO VPCEA21EN/BI
  • VAIO VPCEA21FDBJ
  • VAIO VPCEA21FDPI
  • VAIO VPCEA21FDT
  • VAIO VPCEA21FX/BI
  • VAIO VPCEA22
  • VAIO VPCEA22EA/BI
  • VAIO VPCEA22EG/BI
  • VAIO VPCEA22EG/WI
  • VAIO VPCEA22EH/WI
  • VAIO VPCEA22EN/WI
  • VAIO VPCEA22FXG
  • VAIO VPCEA22FXL
  • VAIO VPCEA22FXP
  • VAIO VPCEA23
  • VAIO VPCEA23EH/B
  • VAIO VPCEA23EH/L
  • VAIO VPCEA23EH/P
  • VAIO VPCEA23EH/W
  • VAIO VPCEA23EN/B
  • VAIO VPCEA23EN/L
  • VAIO VPCEA23EN/P
  • VAIO VPCEA23EN/W
  • VAIO VPCEA24FM
  • VAIO VPCEA24FM/B
  • VAIO VPCEA24FM/P
  • VAIO VPCEA24FM/W
  • VAIO VPCEA25
  • VAIO VPCEA25EC
  • VAIO VPCEA25FA/B
  • VAIO VPCEA25FA/P
  • VAIO VPCEA25FA/W
  • VAIO VPCEA25FG
  • VAIO VPCEA25FG/B
  • VAIO VPCEA25FG/L
  • VAIO VPCEA25FG/P
  • VAIO VPCEA25FG/W
  • VAIO VPCEA25FN/L
  • VAIO VPCEA25FX/T
  • VAIO VPCEA26
  • VAIO VPCEA26FA/BQ
  • VAIO VPCEA26FA/N
  • VAIO VPCEA26FA/PJ
  • VAIO VPCEA26FF/B
  • VAIO VPCEA26FF/P
  • VAIO VPCEA26FF/W
  • VAIO VPCEA26FG/BQ
  • VAIO VPCEA26FG/N
  • VAIO VPCEA26FG/PJ
  • VAIO VPCEA27EC
  • VAIO VPCEA27FX/B
  • VAIO VPCEA27FX/G
  • VAIO VPCEA28EC
  • VAIO VPCEA290X CTO
  • VAIO VPCEA290X-S CTO
  • VAIO VPCEA2FFX
  • VAIO VPCEA2JFX/B
  • VAIO VPCEA2JFX/G
  • VAIO VPCEA2JFX/L
  • VAIO VPCEA2JFX/P
  • VAIO VPCEA2JFX/W
  • VAIO VPCEA2KGX/B
  • VAIO VPCEA2M1R
  • VAIO VPCEA2MGX
  • VAIO VPCEA2S1E
  • VAIO VPCEA2S1E/B
  • VAIO VPCEA2S1E/G
  • VAIO VPCEA2S1E/L
  • VAIO VPCEA2S1E/P
  • VAIO VPCEA2S1E/W
  • VAIO VPCEA2S1R
  • VAIO VPCEA2SGX/BI
  • VAIO VPCEA2TGX
  • VAIO VPCEA2UFX
  • VAIO VPCEA2UFX/P
  • VAIO VPCEA2VFX
  • VAIO VPCEA2VGX/T
  • VAIO VPCEA3
  • VAIO VPCEA31
  • VAIO VPCEA31EG/BI
  • VAIO VPCEA31EN/BI
  • VAIO VPCEA32
  • VAIO VPCEA32EA/BI
  • VAIO VPCEA32EA/WI
  • VAIO VPCEA32EG/BI
  • VAIO VPCEA32EH/WI
  • VAIO VPCEA32EN/BI
  • VAIO VPCEA33EN/L
  • VAIO VPCEA35
  • VAIO VPCEA35EC/BI
  • VAIO VPCEA35FA/B
  • VAIO VPCEA35FA/P
  • VAIO VPCEA35FA/W
  • VAIO VPCEA35FG/L
  • VAIO VPCEA35FH/L
  • VAIO VPCEA36
  • VAIO VPCEA36FA/N
  • VAIO VPCEA36FF/B
  • VAIO VPCEA36FF/P
  • VAIO VPCEA36FF/W
  • VAIO VPCEA36FG/B
  • VAIO VPCEA36FG/BQ
  • VAIO VPCEA36FG/G
  • VAIO VPCEA36FG/L
  • VAIO VPCEA36FG/N
  • VAIO VPCEA36FG/P
  • VAIO VPCEA36FG/PJ
  • VAIO VPCEA36FG/W
  • VAIO VPCEA36FH/P
  • VAIO VPCEA36FW/B
  • VAIO VPCEA36FW/P
  • VAIO VPCEA36FW/W
  • VAIO VPCEA37
  • VAIO VPCEA37EC/P
  • VAIO VPCEA37FA/B
  • VAIO VPCEA37FG/B
  • VAIO VPCEA37FH/B
  • VAIO VPCEA37FW/B
  • VAIO VPCEA38
  • VAIO VPCEA38EC/L
  • VAIO VPCEA3BGN/BI
  • VAIO VPCEA3CFX/B
  • VAIO VPCEA3CFX/L
  • VAIO VPCEA3CFX/P
  • VAIO VPCEA3CFX/V
  • VAIO VPCEA3CFX/W
  • VAIO VPCEA3L1E
  • VAIO VPCEA3L1E/B
  • VAIO VPCEA3L1E/G
  • VAIO VPCEA3L1E/L
  • VAIO VPCEA3L1E/P
  • VAIO VPCEA3L1E/W
  • VAIO VPCEA3M1E
  • VAIO VPCEA3M1E/B
  • VAIO VPCEA3M1E/G
  • VAIO VPCEA3M1E/L
  • VAIO VPCEA3M1E/P
  • VAIO VPCEA3M1E/V
  • VAIO VPCEA3M1E/W
  • VAIO VPCEA3M1R
  • VAIO VPCEA3S1E
  • VAIO VPCEA3S1E/B
  • VAIO VPCEA3S1E/G
  • VAIO VPCEA3S1E/L
  • VAIO VPCEA3S1E/P
  • VAIO VPCEA3S1E/V
  • VAIO VPCEA3S1E/W
  • VAIO VPCEA3S1R
  • VAIO VPCEA3SFX/BQ
  • VAIO VPCEA3SFX/N
  • VAIO VPCEA3X5004W
  • VAIO VPCEA3X5006W
  • VAIO VPCEA3X5013B
  • VAIO VPCEA3X5014B
  • VAIO VPCEA3X5016B
  • VAIO VPCEA3X5017B
  • VAIO VPCEA3X5018W
  • VAIO VPC-EA3X5E
  • VAIO VPCEA3Z1R
  • VAIO VPCEA42
  • VAIO VPCEA42EA/BI
  • VAIO VPCEA42EG/BI
  • VAIO VPCEA42EG/WI
  • VAIO VPCEA42EH/WI
  • VAIO VPCEA43
  • VAIO VPCEA43EG/B
  • VAIO VPCEA43EG/P
  • VAIO VPCEA43EG/W
  • VAIO VPCEA45
  • VAIO VPCEA45FA/B
  • VAIO VPCEA45FA/W
  • VAIO VPCEA45FG/B
  • VAIO VPCEA45FG/L
  • VAIO VPCEA45FG/P
  • VAIO VPCEA45FG/W
  • VAIO VPCEA45FH/B
  • VAIO VPCEA45FH/L
  • VAIO VPCEA45FH/P
  • VAIO VPCEA45FH/W
  • VAIO VPCEA46
  • VAIO VPCEA46FG/B
  • VAIO VPCEA46FG/L
  • VAIO VPCEA46FG/W
  • VAIO VPCEA4AFX/B
  • VAIO VPCEA4AFX/L
  • VAIO VPCEA4AFX/P
  • VAIO VPCEA4AFX/V
  • VAIO VPCEA4AFX/W
  • VAIO VPCEA4BGN/BI
  • VAIO VPCEA4M1R
  • VAIO VPCEA4S1E
  • VAIO VPCEB1
  • VAIO VPCEB10
  • VAIO VPCEB11FD
  • VAIO VPCEB11FM
  • VAIO VPCEB11FM/BI
  • VAIO VPCEB11FM/T
  • VAIO VPCEB11FM/WI
  • VAIO VPCEB11FX
  • VAIO VPCEB11FX/BI
  • VAIO VPCEB11FX/T
  • VAIO VPCEB11FX/WI
  • VAIO VPCEB11GX
  • VAIO VPCEB11GX/BI
  • VAIO VPCEB11GX/T
  • VAIO VPCEB11GX/WI
  • VAIO VPCEB12EG/BI
  • VAIO VPCEB12EG/WI
  • VAIO VPCEB12EN/BI
  • VAIO VPCEB12EN/WI
  • VAIO VPCEB12FX
  • VAIO VPCEB12FX/BI
  • VAIO VPCEB12FX/BIC
  • VAIO VPCEB12FX/T
  • VAIO VPCEB13FA/BI
  • VAIO VPCEB13FA/WI
  • VAIO VPCEB13FG
  • VAIO VPCEB13FG/BI
  • VAIO VPCEB13FG/WI
  • VAIO VPCEB13FX/BI
  • VAIO VPCEB14EN/BI
  • VAIO VPCEB14EN/WI
  • VAIO VPCEB14FX
  • VAIO VPCEB14FX/BI
  • VAIO VPCEB14FX/T
  • VAIO VPCEB14FX/WI
  • VAIO VPCEB15
  • VAIO VPCEB15FA/B
  • VAIO VPCEB15FA/W
  • VAIO VPCEB15FG
  • VAIO VPCEB15FG/B
  • VAIO VPCEB15FG/P
  • VAIO VPCEB15FG/W
  • VAIO VPCEB15FH/B
  • VAIO VPCEB15FH/P
  • VAIO VPCEB15FH/W
  • VAIO VPCEB15FM
  • VAIO VPCEB15FM/BI
  • VAIO VPCEB15FM/T
  • VAIO VPCEB15FM/WI
  • VAIO VPCEB15FW
  • VAIO VPCEB15FX
  • VAIO VPCEB15FX/BI
  • VAIO VPCEB15FX/T
  • VAIO VPCEB15FX/WI
  • VAIO VPCEB15GB
  • VAIO VPCEB16FG
  • VAIO VPCEB16FG/B
  • VAIO VPCEB16FG/G
  • VAIO VPCEB16FG/L
  • VAIO VPCEB16FG/P
  • VAIO VPCEB16FG/W
  • VAIO VPCEB16FX
  • VAIO VPCEB16FX/B
  • VAIO VPCEB16FX/G
  • VAIO VPCEB16FX/L
  • VAIO VPCEB16FX/P
  • VAIO VPCEB16FX/W
  • VAIO VPCEB17
  • VAIO VPCEB17FA/B
  • VAIO VPCEB17FA/W
  • VAIO VPCEB17FG
  • VAIO VPCEB17FG/B
  • VAIO VPCEB17FG/W
  • VAIO VPCEB17FW
  • VAIO VPCEB17FX
  • VAIO VPCEB17FX/B
  • VAIO VPCEB17FX/G
  • VAIO VPCEB17FX/L
  • VAIO VPCEB17FX/P
  • VAIO VPCEB17FX/W
  • VAIO VPCEB18
  • VAIO VPCEB18EC
  • VAIO VPCEB18EC/T
  • VAIO VPCEB18EC/WI
  • VAIO VPCEB190X
  • VAIO VPCEB19FX
  • VAIO VPCEB19GX
  • VAIO VPCEB1AFJ
  • VAIO VPCEB1AFX
  • VAIO VPCEB1AFX/B
  • VAIO VPCEB1AGG
  • VAIO VPCEB1AGG/BI
  • VAIO VPCEB1AGJ
  • VAIO VPCEB1AGX
  • VAIO VPCEB1AGX/BI
  • VAIO VPCEB1AHJ
  • VAIO VPCEB1AVJ
  • VAIO VPCEB1BGX
  • VAIO VPCEB1BGX/BI
  • VAIO VPCEB1CGX
  • VAIO VPCEB1CGX/BI
  • VAIO VPCEB1DGX
  • VAIO VPCEB1DGX/BI
  • VAIO VPCEB1E0E
  • VAIO VPCEB1E0E/T
  • VAIO VPCEB1E0E/WI
  • VAIO VPCEB1E1E
  • VAIO VPCEB1E1E/WI
  • VAIO VPCEB1E1R
  • VAIO VPCEB1E8E
  • VAIO VPCEB1E9E
  • VAIO VPCEB1E9J
  • VAIO VPCEB1E9J/BJ
  • VAIO VPCEB1E9R
  • VAIO VPCEB1EGX
  • VAIO VPCEB1EGX/BI
  • VAIO VPCEB1FGX
  • VAIO VPCEB1FGX/BI
  • VAIO VPCEB1GGX
  • VAIO VPCEB1GGX/BI
  • VAIO VPCEB1HGX
  • VAIO VPCEB1HGX/BI
  • VAIO VPCEB1J
  • VAIO VPCEB1J1E
  • VAIO VPCEB1J1E/WI
  • VAIO VPCEB1J8E
  • VAIO VPCEB1JFX
  • VAIO VPCEB1JFX/B
  • VAIO VPCEB1JFX/G
  • VAIO VPCEB1JFX/L
  • VAIO VPCEB1JFX/P
  • VAIO VPCEB1JFX/W
  • VAIO VPCEB1KGX
  • VAIO VPCEB1KGX/B
  • VAIO VPCEB1KGX/W
  • VAIO VPCEB1LFX
  • VAIO VPCEB1LFX/BI
  • VAIO VPCEB1LFX/WI
  • VAIO VPCEB1M0E
  • VAIO VPCEB1M0E/WI
  • VAIO VPCEB1M1E
  • VAIO VPCEB1M1E/BJ
  • VAIO VPCEB1M1E/T
  • VAIO VPCEB1M1E/WI
  • VAIO VPCEB1M1R
  • VAIO VPCEB1MFX
  • VAIO VPCEB1MFX/BI
  • VAIO VPCEB1NFX
  • VAIO VPCEB1NFX/B
  • VAIO VPCEB1NFX/L
  • VAIO VPCEB1NFX/P
  • VAIO VPCEB1NFX/W
  • VAIO VPCEB1PFX
  • VAIO VPCEB1PFX/B
  • VAIO VPCEB1QGX
  • VAIO VPCEB1QGX/BI
  • VAIO VPCEB1RGX
  • VAIO VPCEB1RGX/BI
  • VAIO VPCEB1S
  • VAIO VPCEB1S0E
  • VAIO VPCEB1S0E/BJ
  • VAIO VPCEB1S0E/WI
  • VAIO VPCEB1S1E
  • VAIO VPCEB1S1E/BJ
  • VAIO VPCEB1S1E/WI
  • VAIO VPCEB1S1R
  • VAIO VPCEB1S8E
  • VAIO VPCEB1Z0E
  • VAIO VPCEB1Z0E/B
  • VAIO VPCEB1Z1E
  • VAIO VPCEB1Z1E/B
  • VAIO VPCEB1Z1R
  • VAIO VPCEB2
  • VAIO VPCEB20
  • VAIO VPCEB21
  • VAIO VPCEB21EG/BI
  • VAIO VPCEB21EN/BI
  • VAIO VPCEB21FDBQ
  • VAIO VPCEB21FDWI
  • VAIO VPCEB21FG/BI
  • VAIO VPCEB21FG/PI
  • VAIO VPCEB22EG/BI
  • VAIO VPCEB22EG/WI
  • VAIO VPCEB22EN/BI
  • VAIO VPCEB22EN/WI
  • VAIO VPCEB23FG/BI
  • VAIO VPCEB23FG/WI
  • VAIO VPCEB24EN/BI
  • VAIO VPCEB24EN/WI
  • VAIO VPCEB25FG/B
  • VAIO VPCEB25FG/P
  • VAIO VPCEB25FG/W
  • VAIO VPCEB25FH/G
  • VAIO VPCEB25FH/L
  • VAIO VPCEB25FH/P
  • VAIO VPCEB25FH/W
  • VAIO VPCEB25FW
  • VAIO VPCEB26FA/B
  • VAIO VPCEB26FA/W
  • VAIO VPCEB26FF/B
  • VAIO VPCEB26FG/B
  • VAIO VPCEB26FG/G
  • VAIO VPCEB26FG/L
  • VAIO VPCEB26FG/P
  • VAIO VPCEB26FG/W
  • VAIO VPCEB27
  • VAIO VPCEB27FA/B
  • VAIO VPCEB27FA/W
  • VAIO VPCEB27FDG
  • VAIO VPCEB27FDL
  • VAIO VPCEB27FDP
  • VAIO VPCEB27FDW
  • VAIO VPCEB27FG/B
  • VAIO VPCEB27FG/W
  • VAIO VPCEB27FX/L
  • VAIO VPCEB2E1E
  • VAIO VPCEB2E1E/WI
  • VAIO VPCEB2E1R
  • VAIO VPCEB2E9E
  • VAIO VPCEB2E9E/BQ
  • VAIO VPCEB2E9R
  • VAIO VPCEB2JFX/B
  • VAIO VPCEB2JFX/G
  • VAIO VPCEB2JFX/L
  • VAIO VPCEB2JFX/P
  • VAIO VPCEB2JFX/W
  • VAIO VPCEB2L9E
  • VAIO VPCEB2L9E/BQ
  • VAIO VPCEB2M0E
  • VAIO VPCEB2M0E/PI
  • VAIO VPCEB2M0E/T
  • VAIO VPCEB2M0E/WI
  • VAIO VPCEB2M1E
  • VAIO VPCEB2M1R
  • VAIO VPCEB2S1E
  • VAIO VPCEB2S1E/BQ
  • VAIO VPCEB2S1E/PI
  • VAIO VPCEB2S1E/WI
  • VAIO VPCEB2S1R
  • VAIO VPCEB2Z0E
  • VAIO VPCEB2Z1E
  • VAIO VPCEB2Z1E/BQ
  • VAIO VPCEB2Z1R
  • VAIO VPCEB3
  • VAIO VPCEB31EA/BI
  • VAIO VPCEB31EA/PI
  • VAIO VPCEB31EA/WI
  • VAIO VPCEB31EG/BI
  • VAIO VPCEB31EG/PI
  • VAIO VPCEB31EG/WI
  • VAIO VPCEB31EN/BI
  • VAIO VPCEB31FG/BI
  • VAIO VPCEB31FG/PI
  • VAIO VPCEB31FG/WI
  • VAIO VPCEB32EG/BI
  • VAIO VPCEB32EG/WI
  • VAIO VPCEB32EN/BI
  • VAIO VPCEB32EN/WI
  • VAIO VPCEB33
  • VAIO VPCEB33FG/BI
  • VAIO VPCEB33FG/WI
  • VAIO VPCEB34EN/BI
  • VAIO VPCEB34EN/WI
  • VAIO VPCEB35
  • VAIO VPCEB35FG/B
  • VAIO VPCEB35FG/G
  • VAIO VPCEB35FG/L
  • VAIO VPCEB35FG/P
  • VAIO VPCEB35FG/W
  • VAIO VPCEB35FH/B
  • VAIO VPCEB35FH/L
  • VAIO VPCEB35FH/W
  • VAIO VPCEB35FW/P
  • VAIO VPCEB35FW/W
  • VAIO VPCEB35FX/WI
  • VAIO VPCEB36FA/B
  • VAIO VPCEB36FA/W
  • VAIO VPCEB36FF/B
  • VAIO VPCEB36FG/B
  • VAIO VPCEB36FG/G
  • VAIO VPCEB36FG/L
  • VAIO VPCEB36FG/P
  • VAIO VPCEB36FG/W
  • VAIO VPCEB37
  • VAIO VPCEB37FG/B
  • VAIO VPCEB37FG/W
  • VAIO VPCEB37FH/B
  • VAIO VPCEB37FW/B
  • VAIO VPCEB37FW/W
  • VAIO VPCEB3AGG/BI
  • VAIO VPCEB3BFX/B
  • VAIO VPCEB3BFX/W
  • VAIO VPCEB3CFX/BJ
  • VAIO VPCEB3CFX/WI
  • VAIO VPCEB3E1E
  • VAIO VPCEB3E1E/PI
  • VAIO VPCEB3E1E/WI
  • VAIO VPCEB3E1R
  • VAIO VPCEB3E8E
  • VAIO VPCEB3E8E/WI
  • VAIO VPCEB3E9E
  • VAIO VPCEB3E9E/BQ
  • VAIO VPCEB3F4E
  • VAIO VPCEB3F4E/WI
  • VAIO VPCEB3J0E
  • VAIO VPCEB3J0E/WI
  • VAIO VPCEB3J1E
  • VAIO VPCEB3J1E/BQ
  • VAIO VPCEB3J1E/T
  • VAIO VPCEB3L0E
  • VAIO VPCEB3L0E/BQ
  • VAIO VPCEB3L1E
  • VAIO VPCEB3L1E/BQ
  • VAIO VPCEB3L1E/PI
  • VAIO VPCEB3L1E/T
  • VAIO VPCEB3L1E/WI
  • VAIO VPCEB3L9E
  • VAIO VPCEB3L9E/BQ
  • VAIO VPCEB3M1E
  • VAIO VPCEB3M1E/BQ
  • VAIO VPCEB3M1R
  • VAIO VPCEB3QFX/WI
  • VAIO VPCEB3S1E
  • VAIO VPCEB3S1E/BQ
  • VAIO VPCEB3S1R
  • VAIO VPCEB3X5004B
  • VAIO VPCEB3X5006B
  • VAIO VPCEB3X5008B
  • VAIO VPC-EB3X5E
  • VAIO VPCEB3Z1E
  • VAIO VPCEB3Z1E/BQ
  • VAIO VPCEB3Z1R
  • VAIO VPCEB4
  • VAIO VPCEB42
  • VAIO VPCEB42EG/BI
  • VAIO VPCEB42EG/WI
  • VAIO VPCEB43
  • VAIO VPCEB43FG/BI
  • VAIO VPCEB43FG/WI
  • VAIO VPCEB44
  • VAIO VPCEB44EA/BI
  • VAIO VPCEB44EA/WI
  • VAIO VPCEB44EG/WI
  • VAIO VPCEB44EN/BI
  • VAIO VPCEB44EN/WI
  • VAIO VPCEB45
  • VAIO VPCEB45FF/B
  • VAIO VPCEB45FG/B
  • VAIO VPCEB45FG/G
  • VAIO VPCEB45FG/L
  • VAIO VPCEB45FG/P
  • VAIO VPCEB45FG/W
  • VAIO VPCEB45FH/B
  • VAIO VPCEB45FH/L
  • VAIO VPCEB45FH/W
  • VAIO VPCEB45FW/B
  • VAIO VPCEB45FW/P
  • VAIO VPCEB45FW/W
  • VAIO VPCEB46
  • VAIO VPCEB46FA/B
  • VAIO VPCEB46FA/W
  • VAIO VPCEB46FG/B
  • VAIO VPCEB46FG/L
  • VAIO VPCEB46FG/W
  • VAIO VPCEB4AFX/BJ
  • VAIO VPCEB4AFX/WI
  • VAIO VPCEB4E0E
  • VAIO VPCEB4E1E
  • VAIO VPCEB4E1E/WI
  • VAIO VPCEB4E1R
  • VAIO VPCEB4E9E
  • VAIO VPCEB4E9E/BQ
  • VAIO VPCEB4E9R
  • VAIO VPCEB4J0E
  • VAIO VPCEB4J0E/WI
  • VAIO VPCEB4J1E
  • VAIO VPCEB4J1R
  • VAIO VPCEB4L1E
  • VAIO VPCEB4L1E/BQ
  • VAIO VPCEB4L1E/T
  • VAIO VPCEB4L1E/WI
  • VAIO VPCEB4L1R
  • VAIO VPCEB4L9E
  • VAIO VPCEB4L9E/BQ
  • VAIO VPCEB4M1E
  • VAIO VPCEB4M1E/PI
  • VAIO VPCEB4M1E/T
  • VAIO VPCEB4M1E/WI
  • VAIO VPCEB4M1R
  • VAIO VPCEB4S1E
  • VAIO VPCEB4S1E/WI
  • VAIO VPCEB4S1R
  • VAIO VPCEB4X0E
  • VAIO VPCEB4X0E/BQ
  • VAIO VPCEB4X1E
  • VAIO VPCEB4X8E
  • VAIO VPCEB4Z0E
  • VAIO VPCEB4Z1E
  • VAIO VPCEB4Z1R
  • VAIO VPCEBM1E
  • VAIO VPCEC1
  • VAIO VPCEC15FG/BI
  • VAIO VPCEC15FGBI
  • VAIO VPCEC1M1
  • VAIO VPCEC1M1E
  • VAIO VPCEC1M1E/WI
  • VAIO VPCEC1M1R
  • VAIO VPCEC1S1E
  • VAIO VPCEC1S1E/BJ
  • VAIO VPCEC1S1R
  • VAIO VPCEC1Z1E/BJ
  • VAIO VPCEC2
  • VAIO VPCEC20
  • VAIO VPCEC25FDBJ
  • VAIO VPCEC2E9E
  • VAIO VPCEC2E9E/BJ
  • VAIO VPCEC2M1E
  • VAIO VPCEC2M1E/WI
  • VAIO VPCEC2M1R
  • VAIO VPCEC2RFX/BI
  • VAIO VPCEC2S0E
  • VAIO VPCEC2S0E/WI
  • VAIO VPCEC2S1E
  • VAIO VPCEC2S1E/BJ
  • VAIO VPCEC2S1R
  • VAIO VPCEC35FG/BI
  • VAIO VPCEC3AFX/BJ
  • VAIO VPCEC3E9E
  • VAIO VPCEC3E9E/BJ
  • VAIO VPCEC3L1E
  • VAIO VPCEC3L1E/WI
  • VAIO VPCEC3M1E
  • VAIO VPCEC3M1E/BJ
  • VAIO VPCEC3M1R
  • VAIO VPCEC3S0E
  • VAIO VPCEC3S0E/WI
  • VAIO VPCEC3S1E
  • VAIO VPCEC3S1E/BJ
  • VAIO VPCEC3S1R
  • VAIO VPCEC3X5003B
  • VAIO VPCEC3X5004B
  • VAIO VPCEC3X5005B
  • VAIO VPCEC3X5006B
  • VAIO VPCEC3X5007B
  • VAIO VPC-EC3X5E
  • VAIO VPCEC3Z1E
  • VAIO VPCEC3Z1E/BJ
  • VAIO VPCEC4AFX/BJ
  • VAIO VPCEC4E9E
  • VAIO VPCEC4L1E
  • VAIO VPCEC4M1E
  • VAIO VPCEC4M1R
  • VAIO VPCEC4S0E
  • VAIO VPCEC4S0E/WI
  • VAIO VPCEC4S1E
  • VAIO VPCEC4S1R
  • VAIO VPCEE20
  • VAIO VPCEE25FG/BI
  • VAIO VPCEE26FG/BI
  • VAIO VPCEE26FX/BI
  • VAIO VPCEE26FX/T
  • VAIO VPCEE26FX/WI
  • VAIO VPCEE2E1E
  • VAIO VPCEE2E1E/WI
  • VAIO VPCEE2E1R
  • VAIO VPCEE2M1E
  • VAIO VPCEE2M1E/WI
  • VAIO VPCEE2M1R
  • VAIO VPCEE2S1E
  • VAIO VPCEE2S1E/BQ
  • VAIO VPCEE2S1E/WI
  • VAIO VPCEE2S1R
  • VAIO VPCEE36FG/WI
  • VAIO VPCEE3E0E
  • VAIO VPCEE3E0E/WI
  • VAIO VPCEE3E1E
  • VAIO VPCEE3E1E/WI
  • VAIO VPCEE3E1R
  • VAIO VPCEE3J0E
  • VAIO VPCEE3J0E/BQ
  • VAIO VPCEE3J1E
  • VAIO VPCEE3J1E/WI
  • VAIO VPCEE3L0E
  • VAIO VPCEE3L0E/WI
  • VAIO VPCEE3M1E
  • VAIO VPCEE3M1E/BQ
  • VAIO VPCEE3M1E/WI
  • VAIO VPCEE3M1R
  • VAIO VPCEE3S1E
  • VAIO VPCEE3S1E/BQ
  • VAIO VPCEE3S1E/WI
  • VAIO VPCEE3Z0E
  • VAIO VPCEE3Z0E/BQ
  • VAIO VPCEE47EC
  • VAIO VPCEE47EC/BI
  • VAIO VPCEE47EC/WI
  • VAIO VPCEE4E1E
  • VAIO VPCEE4E1R
  • VAIO VPCEE4J1E
  • VAIO VPCEE4M1E
  • VAIO VPCEE4M1R
  • VAIO VPCEF20
  • VAIO VPCEF22FX/BI
  • VAIO VPCEF2E1E
  • VAIO VPCEF2E1E/WI
  • VAIO VPCEF2E1R
  • VAIO VPCEF2S1E
  • VAIO VPCEF2S1E/BI
  • VAIO VPCEF2S1E/WI
  • VAIO VPCEF2S1R
  • VAIO VPCEF3E1E
  • VAIO VPCEF3E1E/WI
  • VAIO VPC-EF3E1E/WI
  • VAIO VPCEF3E1R
  • VAIO VPCEF3S1E
  • VAIO VPCEF3S1E/BI
  • VAIO VPCEF3S1E/WI
  • VAIO VPCEF3S1R
  • VAIO VPCEF4E1E
  • VAIO VPCEF4E1R


  Rating and Reviews ขายแล้ว 10 ชิ้น

  0.0 / 5

  5
  0%
  0
  4
  0%
  0
  3
  0%
  0
  2
  0%
  0
  1
  0%
  0

  ตรวจเช็ค Model BATTERY ก่อนสั่งซื้อ

  • BATTERY Notebook บางตัวใช้ได้หลายรุ่นมากครับ สามารถเช็คได้จาก Model ในตัว BATTERY ครับ
  • ในส่วนของ Brand APPLE Macbook Battery ต้องใช้แบบตรงรุ่นครับ เช็คได้จากตัว Model battery ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A
  • BATTERY ใหม่ประเภท Li-ion เก็บไฟได้ประมาณ 2 ชม ครับ
  • BATTERY ใหม่ประเภท Li-polymer เก็บไฟได้ประมาณ 3-4 ชม ครับ

  การเช็คอาการ BATTERY Notebook เสียเบื้องต้น

  • อาการไม่เก็บไฟ ถอดสายชาร์จออก เครื่องดับทันที
  • อาการเก็บไฟได้ไม่นาน 5 นาที 10 นาที 30 นาที แล้วแบตหมด
  • อาการชาร์จไฟไม่เข้า ขึ้น Not charging (แต่บางครั้งก็เป็นที่ Adapter โดยเฉพาะ DELL และบางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่ส่วนน้อยครับ)
  • อาการไม่เจอ BATTERY (No battery detected) แต่บางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่เจอ%น้อยครับ ส่วนใหญ่แบตเสีย
  • เมื่อ BATTERY เสีย แนะนำให้เปลี่ยนครับ ถ้าไม่มีแบตแล้วเวลาไฟดับ จะทำให้เครื่องตัด ซึ่งจะส่งผลต่อเครื่องทั้ง Software และ Hardware โดยตรง อาจจะทำให้เครื่องเสียได้ครับ
   
  สินค้าอื่นๆ

  แบตเตอรี่แท้ AL14A32 ACER ASPIRE E14 E15 Acer Aspire E5-411 E5-421G E5-431 E5-471 E5-511 E5-521 E5-531G E5-551 E5-571 E5-572G

  แบตเตอรี่แท้ M5Y1K Dell Inspiron 3451 3551 3458 3558 5559 Dell inspiron 14 5468

  แบตเตอรี่แท้ AL15A32 ACER Aspire E15 E5-422 E5-432G E5-472 E5-473G E5-522 E5-522G E5-532 E5-532T E5-573 E5-573G V3-574 V3-574G

  แบตเตอรี่แท้ A41-X550A Asus X452 K450 X450 X450C X550 X550A X550B X550C X550V X450C K550 P450 R409

  แบตเตอรี่แท้ AS10D75 ACER Aspire 4349 4741 4551 4552 4750 4755 E1-431 E1-471 V3-471

  แบตเตอรี่แท้ C21N1401 Asus K455 K455L X455 X455LA X455LB X454L X455LD X455LF X455LJ X455LN X455WA X455WE