ทุก 1 คำสั่งซื้อ เราหักรายได้ออก 5 บาท เพื่อบริจาคแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส (รายละเอียด)

ยอดบริจาคทั้งหมด 25875 น้ำใจ

 • สั่งในนามบริษัท กดตรงนี้
 • คีย์บอร์ด NP300E4Z NP300E4A พร้อมกรอบ ไทย อังกฤษ สีดำ

  1,350 ฿ รวมส่ง 1,450฿

  ตรวจสอบรุ่นเครื่องก่อนสั่งซื้อ ถ้าไม่แน่ใจ สอบถามทางไลน์ก่อนสั่ง ถ้าสั่งผิด ไม่สามารถคืนได้ทุกรณี


  คีย์บอร์ด NP300E4Z NP300E4A พร้อมกรอบ ไทย อังกฤษ สีดำ

  SAMSUNG NP300E4A-A01CL
  SAMSUNG NP300E4A-A01CN
  SAMSUNG NP300E4A-A01CO
  SAMSUNG NP300E4A-A01ID
  SAMSUNG NP300E4A-A01MX
  SAMSUNG NP300E4A-A01PH
  SAMSUNG NP300E4A-A01RU
  SAMSUNG NP300E4A-A01VE
  SAMSUNG NP300E4A-A02CL
  SAMSUNG NP300E4A-A02CN
  SAMSUNG NP300E4A-A02CO
  SAMSUNG NP300E4A-A02HK
  SAMSUNG NP300E4A-A02ID
  SAMSUNG NP300E4A-A02IN
  SAMSUNG NP300E4A-A02JM
  SAMSUNG NP300E4A-A02MX
  SAMSUNG NP300E4A-A02PH
  SAMSUNG NP300E4A-A02RU
  SAMSUNG NP300E4A-A02VE
  SAMSUNG NP300E4A-A03CL
  SAMSUNG NP300E4A-A03CN
  SAMSUNG NP300E4A-A03CO
  SAMSUNG NP300E4A-A03HK
  SAMSUNG NP300E4A-A03MX
  SAMSUNG NP300E4A-A03MY
  SAMSUNG NP300E4A-A03PH
  SAMSUNG NP300E4A-A03RU
  SAMSUNG NP300E4A-A04HK
  SAMSUNG NP300E4A-A04MX
  SAMSUNG NP300E4A-A04PH
  SAMSUNG NP300E4A-A04RU
  SAMSUNG NP300E4A-A04SA
  SAMSUNG NP300E4A-A04VE
  SAMSUNG NP300E4A-A05IN
  SAMSUNG NP300E4A-A05MX
  SAMSUNG NP300E4A-A05RU
  SAMSUNG NP300E4A-A05SA
  SAMSUNG NP300E4A-A05VE
  SAMSUNG NP300E4A-A06IN
  SAMSUNG NP300E4A-A06JM
  SAMSUNG NP300E4A-A06MX
  SAMSUNG NP300E4A-A06PH
  SAMSUNG NP300E4A-A06SA
  SAMSUNG NP300E4A-A06VE
  SAMSUNG NP300E4A-A07IN
  SAMSUNG NP300E4A-A08IN
  SAMSUNG NP300E4A-A08SA
  SAMSUNG NP300E4A-A09IN
  SAMSUNG NP300E4A-A09SA
  SAMSUNG NP300E4A-A09VE
  SAMSUNG NP300E4A-A0APH
  SAMSUNG NP300E4A-A0ASA
  SAMSUNG NP300E4A-A0BPH
  SAMSUNG NP300E4A-A0CSA
  SAMSUNG NP300E4A-A0DSA
  SAMSUNG NP300E4A-A0LCO
  SAMSUNG NP300E4A-A0MCO
  SAMSUNG NP300E4A-A0SCO
  SAMSUNG NP300E4A-A0WCO
  SAMSUNG NP300E4A-B01AR
  SAMSUNG NP300E4A-B01CL
  SAMSUNG NP300E4A-B01JM
  SAMSUNG NP300E4A-B01MX
  SAMSUNG NP300E4A-B01VE
  SAMSUNG NP300E4A-B02CL
  SAMSUNG NP300E4A-B02IN
  SAMSUNG NP300E4A-B02JM
  SAMSUNG NP300E4A-B02MX
  SAMSUNG NP300E4A-B02VE
  SAMSUNG NP300E4A-B03CL
  SAMSUNG NP300E4A-B03JM
  SAMSUNG NP300E4A-B03MX
  SAMSUNG NP300E4A-B03VE
  SAMSUNG NP300E4A-B04CL
  SAMSUNG NP300E4A-B04CO
  SAMSUNG NP300E4A-B04MX
  SAMSUNG NP300E4A-B04VE
  SAMSUNG NP300E4A-B05VE
  SAMSUNG NP300E4A-B07CO
  SAMSUNG NP300E4A-B08SA
  SAMSUNG NP300E4A-B09CL
  SAMSUNG NP300E4A-B09CO
  SAMSUNG NP300E4A-B09SA
  SAMSUNG NP300E4A-B0ASA
  SAMSUNG NP300E4A-S01AE
  SAMSUNG NP300E4A-S01CN
  SAMSUNG NP300E4A-S01VE
  SAMSUNG NP300E4A-S02AE
  SAMSUNG NP300E4A-S02CL
  SAMSUNG NP300E4A-S02CN
  SAMSUNG NP300E4A-S02HK
  SAMSUNG NP300E4A-S02PH
  SAMSUNG NP300E4A-S02SG
  SAMSUNG NP300E4A-S03AE
  SAMSUNG NP300E4A-S03CN
  SAMSUNG NP300E4A-S03MY
  SAMSUNG NP300E4A-S03PH
  SAMSUNG NP300E4A-S03SA
  SAMSUNG NP300E4A-S03VE
  SAMSUNG NP300E4A-S04CL
  SAMSUNG NP300E4A-S04CN
  SAMSUNG NP300E4A-S04HK
  SAMSUNG NP300E4A-S04MY
  SAMSUNG NP300E4A-S04SA
  SAMSUNG NP300E4A-S04SG
  SAMSUNG NP300E4A-S05CL
  SAMSUNG NP300E4A-S05CN
  SAMSUNG NP300E4A-S05SA
  SAMSUNG NP300E4A-S05SG
  SAMSUNG NP300E4A-S06AE
  SAMSUNG NP300E4A-S06CL
  SAMSUNG NP300E4A-S06CN
  SAMSUNG NP300E4A-S06SA
  SAMSUNG NP300E4A-S07CL
  SAMSUNG NP300E4A-S07CN
  SAMSUNG NP300E4A-S07HK
  SAMSUNG NP300E4A-S07SA
  SAMSUNG NP300E4A-S08CL
  SAMSUNG NP300E4A-S08CN
  SAMSUNG NP300E4A-S08SA
  SAMSUNG NP300E4A-S09CN
  SAMSUNG NP300E4A-S0ACN
  SAMSUNG NP300E4A-S0ASA
  SAMSUNG NP300E4A-S0BCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0BSA
  SAMSUNG NP300E4A-S0CCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0CSA
  SAMSUNG NP300E4A-S0DCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0DSA
  SAMSUNG NP300E4A-S0ECN
  SAMSUNG NP300E4A-S0ESA
  SAMSUNG NP300E4A-S0FCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0GCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0HCL
  SAMSUNG NP300E4A-S0HCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0JCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0KCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0LCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0MCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0NCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0PCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0QCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0RCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0SCN
  SAMSUNG NP300E4A-S0TCN
  SAMSUNG NP300E4Z-A01CL
  SAMSUNG NP300E4Z-A01CO
  SAMSUNG NP300E4Z-A01IN
  SAMSUNG NP300E4Z-A01MY
  SAMSUNG NP300E4Z-A01SG
  SAMSUNG NP300E4Z-A01VN
  SAMSUNG NP300E4Z-A02CL
  SAMSUNG NP300E4Z-A02CO
  SAMSUNG NP300E4Z-A02MY
  SAMSUNG NP300E4Z-A02PH
  SAMSUNG NP300E4Z-A02SG
  SAMSUNG NP300E4Z-A02VN
  SAMSUNG NP300E4Z-A03CL
  SAMSUNG NP300E4Z-A03CO
  SAMSUNG NP300E4Z-A03ID
  SAMSUNG NP300E4Z-A03IN
  SAMSUNG NP300E4Z-A03VN
  SAMSUNG NP300E4Z-A04CL
  SAMSUNG NP300E4Z-A04ID
  SAMSUNG NP300E4Z-A04IN
  SAMSUNG NP300E4Z-A04VN
  SAMSUNG NP300E4Z-A05CL
  SAMSUNG NP300E4Z-A05ID
  SAMSUNG NP300E4Z-A05IN
  SAMSUNG NP300E4Z-A05TH
  SAMSUNG NP300E4Z-A06CL
  SAMSUNG NP300E4Z-A06CO
  SAMSUNG NP300E4Z-A06ID
  SAMSUNG NP300E4Z-A06IN
  SAMSUNG NP300E4Z-A06TH
  SAMSUNG NP300E4Z-A06VN
  SAMSUNG NP300E4Z-A07CO
  SAMSUNG NP300E4Z-A07ID
  SAMSUNG NP300E4Z-A07VN
  SAMSUNG NP300E4Z-A08ID
  SAMSUNG NP300E4Z-A08VN
  SAMSUNG NP300E4Z-A09ID
  SAMSUNG NP300E4Z-A09TH
  SAMSUNG NP300E4Z-A09VN
  SAMSUNG NP300E4Z-A0ATH
  SAMSUNG NP300E4Z-A0GCO
  SAMSUNG NP300E4Z-A0JCO
  SAMSUNG NP300E4Z-A0KCO
  SAMSUNG NP300E4Z-S01ID
  SAMSUNG NP300E4Z-S01PH
  SAMSUNG NP300E4Z-S01SG
  SAMSUNG NP300E4Z-S01VN
  SAMSUNG NP300E4Z-S02ID
  SAMSUNG NP300E4Z-S02PH
  SAMSUNG NP300E4Z-S02SA
  SAMSUNG NP300E4Z-S02TH
  SAMSUNG NP300E4Z-S02VN
  SAMSUNG NP300E4Z-S03ID
  SAMSUNG NP300E4Z-S03TH
  SAMSUNG NP300E4Z-S03VN
  SAMSUNG NP300E4Z-S04ID
  SAMSUNG NP300E4Z-S04PH
  SAMSUNG NP300E4Z-S04TH
  SAMSUNG NP300E4Z-S05TH
  SAMSUNG NP300E4Z-S06TH
  SAMSUNG NP300E4Z-S06VN
  SAMSUNG NP300E4Z-S07PH
  SAMSUNG NP300E4Z-S09TH
  SAMSUNG NP300E4Z-S0ATH
  SAMSUNG NP300E4Z-S0CTH
  SAMSUNG NP300E4Z-S0DTH
  SAMSUNG NP300E4Z-T01ID
  SAMSUNG NP300E4Z-T01MY
  SAMSUNG NP300E4Z-T01TH
  SAMSUNG NP300E4Z-T02ID
  SAMSUNG NP300E4Z-T02TH
  SAMSUNG NP305E4A-A01HK
  SAMSUNG NP305E4A-A01VE
  SAMSUNG NP305E4A-A02VE
  SAMSUNG NP305E4A-A03VE
  SAMSUNG NP305E4A-S01CN
  SAMSUNG NP305E4A-S01IN
  SAMSUNG NP305E4A-S01PH
  SAMSUNG NP305E4A-S02CL
  SAMSUNG NP305E4A-S02CN
  SAMSUNG NP305E4A-S02HK
  SAMSUNG NP305E4A-S02IN
  SAMSUNG NP305E4A-S02PH
  SAMSUNG NP305E4A-S03CN
  SAMSUNG NP305E4A-S04CN
  SAMSUNG NP305E4A-S05CN
  SAMSUNG NP305E4A-S06CN
  SAMSUNG NP305E4A-S07CL
  SAMSUNG NP305E4A-S07CN
  SAMSUNG NP305E4Z-S01MY
  SAMSUNG NP305E4Z-S03TH
  SAMSUNG NP305E4Z-S04TH
  SAMSUNG NP305E4Z-S07TH
  SAMSUNG NP305E4Z-S08TH
  SAMSUNG NP305E4Z-S09TH
  SAMSUNG NP3430EA-S01CN
  SAMSUNG NP3430EA-S02CN
  SAMSUNG NP3430EA-S04CN
  SAMSUNG NP3430EA-S05CN
  SAMSUNG NP3430EA-T01CN
  SAMSUNG NP3431EA-T01CN  Rating and Reviews ขายแล้ว 8 ชิ้น

  0.0 / 5

  5
  0%
  0
  4
  0%
  0
  3
  0%
  0
  2
  0%
  0
  1
  0%
  0

  อาการของคีย์บอร์ดเสีย

  • กดไม่ติดบางปุ่ม
  • คีย์บอร์ดกดเอง
  • คีย์บอร์ดรวน
  • ปุ่มหลุด ปุ่มเสีย ปุ่มหาย

  การเช็คอาการ เหมือนคีย์บอร์ดเสีย แต่ไม่ได้เป็นที่คีย์บอร์ด

  • อาการเสียปุ่มเดียวกันทุกปุ่ม ทุกจุด แม้จะเปลี่ยนแป้นใหม่แล้วก็ยังเสียปุ่มเดิม จุดเดิม
  • อาการพิมพ์แล้วเบิ้ล เช่น พิมพ์ "ก" แต่หน้าจอขึ้นว่า "กณฎ" พิมพ์เลข 5 หน้าจอขึ้น "5ณธ" เป็นต้น อาการนี้เป็นที่เมนบอร์ด
  • ทำความเข้าใจระบบ ฟังชั่น Numlock ของคีย์บอร์ด Notebook สังเกตปุ่ม J K L จะมีเลขเล็กๆ ถ้าฟังชั่นนี้ใช้งานอยู่ เวลาพิมพ์ J K L หน้าจอจะขึ้น "1 2 3" ให้ท่านปิดฟังชั่นนี้โดยการ กด fn+ F11 หรือ F12 ซึ่งแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน ถ้าไม่ทราบวิธีการปิด ให้ใช้ คีย์บอร์ด USB เสียบเข้าเครื่องแล้วกดปุ่ม Numlock ในคีย์บอร์ด USB ให้ไฟ Numlock หาย แล้วลองทดสอบคีย์บอร์ดในเครื่องอีกที
   
  สินค้าอื่นๆ

  คีย์บอร์ด Acer Aspire 5940 3810 4535 4743 4741 4535 4736 4745 4750 4752 4750G 4551 4740 EMACHINE D640 D735 (TH-US)

  คีย์บอร์ด Acer Aspire E5-573 573G 573T 573TG V3-574 E5-553 V3-574G V3-575 V3-575G V3-575T V3-575TG

  คีย์บอร์ด Asus F451C K455 K455L K456U X452 X453S X451C X451 F401E F401 X451E E1007CA X451M X453 W50JK FL40

  คีย์บอร์ด Acer Aspire 4755 4755G E1-470 E1-472 3830T 4830T V3-431 V3-471 V3-471G ไทย-อังกฤษ

  คีย์บอร์ด Acer Travelmate P449 Aspire E5-422 E5-422G E5-432 E5-432G E5-452G E5-473 E5-473G E5-474 E5-474G E5-475 E5-475G E5-491G (TH-US)

  คีย์บอร์ด Dell INSPIRON 15-3000 15-5000 3541 N3542 N5547 3541 3543 3878 3558 5542 5545 5547 5558 3542 3543 3567 3558 3565 3568 3578 (TH-US)