ทุก 1 คำสั่งซื้อ เราหักรายได้ออก 5 บาท เพื่อบริจาคแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส (รายละเอียด)

ยอดบริจาคทั้งหมด 12880 น้ำใจ

 • สั่งในนามบริษัท กดตรงนี้
 • แบตเตอรี่ Acer Aspire 3820T 4820T 4553 4625 4745 5553 5625 5745 5820 7250 7745 ของเทียบ

  890 ฿ ราคารวมค่าส่ง 990.-

  ตรวจสอบรุ่นเครื่องก่อนสั่งซื้อ ถ้าไม่แน่ใจ สอบถามทางไลน์ก่อนสั่ง ถ้าสั่งผิด ไม่สามารถคืนได้ทุกรณี


  Compatible  Part number   รหัสแบตเตอรี่ ที่ใช้ได้

  • ACER
  • AK.006BT.082.
  • BT.00603.110
  • AS01B41
  • AS10B31
  • AS10B3E
  • AS10B41
  • AS10B51
  • AS10B5E
  • AS10B61
  • AS10B6E
  • AS10B71
  • AS10B73
  • AS10B75
  • AS10B7E
  • AS10E7E
  • BT.00604.048
  • BT.00605.061
  • BT.00605.063
  • BT.00606.007
  • BT.00606.009
  • BT.00606.010
  • BT.00607.122
  • BT.00607.123
  • BT.00607.124
  • BT.00607.128
  • BT.00607.129
  • LC.BTP01.029

  Fit  Model   ใช้ได้กับรุ่น 

  • ACER
  • Aspire 3820
  • Aspire 3820T
  • Aspire 3820T-3051
  • Aspire 3820T-334G32n
  • Aspire 3820T-334G50n
  • Aspire 3820T-5246
  • Aspire 3820T-5851
  • Aspire 3820T-N52B
  • Aspire 3820TG
  • Aspire 3820TG-332G50na
  • Aspire 3820TG-334G32Mn
  • Aspire 3820TG-334G50n
  • Aspire 3820TG-352G50n
  • Aspire 3820TG-352G50nc(silver)
  • Aspire 3820TG-372G50nss01
  • Aspire 3820TG-382G50nss04
  • Aspire 3820TG-432G50n
  • Aspire 3820TG-432G50nd(silver)
  • Aspire 3820TG-434G64n
  • Aspire 3820TG-482G64nss05
  • Aspire 3820TG-5452G50nsse
  • Aspire 3820TG-5462G64nss03
  • Aspire 3820TG-7360
  • Aspire 3820TZ
  • Aspire 4553
  • Aspire 4553G
  • Aspire 4625
  • Aspire 4625G
  • Aspire 4745
  • Aspire 4745G
  • Aspire 4745Z
  • Aspire 4820
  • Aspire 4820G
  • Aspire 4820T
  • Aspire 4820T G-524G64Mna
  • Aspire 4820T-333G25Mn
  • Aspire 4820T-334G32Mn
  • Aspire 4820T-3697
  • Aspire 4820T-434G32Mn
  • Aspire 4820T-5570
  • Aspire 4820TG
  • Aspire 4820TG-3195
  • Aspire 4820TG-334G32Mn
  • Aspire 4820TG-334G50Mn
  • Aspire 4820TG-432G50Mn
  • Aspire 4820TG-432G50Mn(silver)
  • Aspire 4820TG-434G50Mn
  • Aspire 4820TG-434G64Mn
  • Aspire 4820TG-482G64Mnss05
  • Aspire 4820TG-524G50Mnm
  • Aspire 4820TG-524G64Mn
  • Aspire 4820TG-524G64Mn(silver)
  • Aspire 4820TG-5452G50Mnssb
  • Aspire 4820TG-5462G64Mnss03
  • Aspire 4820TG-5564G75Mnss04
  • Aspire 4820TG-5637
  • Aspire 4820TG-7566
  • Aspire 5553
  • Aspire 5553G
  • Aspire 5625
  • Aspire 5625G
  • Aspire 5745
  • Aspire 5745DG
  • Aspire 5745DG-5462G50Mnks
  • Aspire 5745G
  • Aspire 5745P
  • Aspire 5745PG
  • Aspire 5820
  • Aspire 5820G
  • Aspire 5820T
  • Aspire 5820T-333G32Mn
  • Aspire 5820T-334G32Mn
  • Aspire 5820T-434G50Mn
  • Aspire 5820T-5316
  • Aspire 5820T-5452
  • Aspire 5820T-5900
  • Aspire 5820T-5951
  • Aspire 5820T-6178
  • Aspire 5820T-7683
  • Aspire 5820TG
  • Aspire 5820TG-334G32Mn
  • Aspire 5820TG-334G50Mn
  • Aspire 5820TG-432G50Mn
  • Aspire 5820TG-432G50Mna(silver)
  • Aspire 5820TG-434G50Mn
  • Aspire 5820TG-482G64Mnss03
  • Aspire 5820TG-5452G50Mnssb
  • Aspire 5820TG-5462G64Mnss02
  • Aspire 5820TG-5612
  • Aspire 5820TG-7357
  • Aspire 7250
  • Aspire 7250G
  • Aspire 7739
  • Aspire 7739G
  • Aspire 7739Z
  • Aspire 7745
  • Aspire 7745G
  • Aspire 7745G-434G1TMn_Gamer
  • Aspire 7745G-728G1TBn
  • Aspire 7745Z
  • Aspire AS3820T-374G32nks
  • Aspire AS3820T-374G50nks
  • Aspire AS3820T-6480
  • Aspire AS3820TG-374G32n
  • Aspire AS3820TG-374G32nks
  • Aspire AS3820TG-374G50nks
  • Aspire AS3820TG-382G50nss
  • Aspire AS3820TG-482G64nss
  • Aspire AS3820TG-484G50nks
  • Aspire AS3820TG-5462G64nss
  • Aspire AS3820TG-5464G75nks
  • Aspire AS3820TZ-P613G32nks
  • Aspire AS4820T-373G32Mnks
  • Aspire AS4820T-374G32Mnks
  • Aspire AS4820T-6645
  • Aspire AS4820TG-374G50Mnks
  • Aspire AS4820TG-482G64Mnss
  • Aspire AS4820TG-5462G64Mnss
  • Aspire AS4820TG-5464G32Mnks
  • Aspire AS4820TG-5464G50Mnks
  • Aspire AS4820TG-5564G75Mnss
  • Aspire AS4820TG-644G16Mnks
  • Aspire AS4820TG6847
  • Aspire AS5745-374G64Mnks
  • Aspire AS5745-384G64Mnks
  • Aspire AS5745-5453G32MNKS
  • Aspire AS5745-5981
  • Aspire AS5745-6492
  • Aspire AS5745-7247
  • Aspire AS5745G-374G50Mnks
  • Aspire AS5745G-5462G64Mnks
  • Aspire AS5745G-5562G75Mnks
  • Aspire AS5745G-6323
  • Aspire AS5745G-724G50Mnks
  • Aspire AS5745G-724G64Mn
  • Aspire AS5745G-7671
  • Aspire AS5745P-373G32Mnks
  • Aspire AS5745PG-334G50Mn
  • Aspire AS5745PG-354G32Mnks
  • Aspire AS5745PG-354G32Mns
  • Aspire AS5745PG-374G50Mn
  • Aspire AS5745PG-374G50Mnks
  • Aspire AS5745PG-384G32Mnks
  • Aspire AS5745PG-5464G50Bnks
  • Aspire AS5745PG-5978
  • Aspire AS5745PG-6420
  • Aspire AS5820T-354G32Mnks
  • Aspire AS5820T-354G32Mns
  • Aspire AS5820T-373G32Mnks
  • Aspire AS5820T-374G32Mnks
  • Aspire AS5820T-6401
  • Aspire AS5820T-6825
  • Aspire AS5820TG-374G50Mnks
  • Aspire AS5820TG-482G64Mnss
  • Aspire AS5820TG-484G64Mnss
  • Aspire AS5820TG-5462G64Mnss
  • Aspire AS5820TG-5464G75Mnks
  • Aspire AS7745-7949
  • Aspire AS7745-7949W7HP
  • Aspire AS7745G-434G1TMn
  • Aspire AS7745G-434G1TMnks
  • Aspire AS7745G-434G50Mn
  • Aspire AS7745G-464G75Bnks
  • Aspire AS7745G-5454G50Bnks
  • Aspire AS7745G-5464G64Bnks
  • Aspire AS7745G-5464G64Mnks
  • Aspire AS7745G-5464G75Bnks
  • Aspire AS7745G-7744G50Bnks
  • Aspire AS7745G-9586
  • Aspire AS7745G-9823
  • Aspire TimelineX 3820
  • Aspire TimelineX 3820T
  • Aspire TimelineX 3820T-5190
  • Aspire TimelineX 3820TG
  • Aspire TimelineX 3820TG-434G50N
  • Aspire TimelineX 4820
  • Aspire TimelineX 4820T
  • Aspire TimelineX 4820TG
  • Aspire TimelineX 5820
  • Aspire TimelineX 5820T
  • Aspire TimelineX 5820TG
  • Aspire TimelineX AS3820T
  • Aspire TimelineX AS3820T-6480
  • Aspire TimelineX AS3820T-7459
  • Aspire TimelineX AS3820TG-334G32Mn
  • Aspire TimelineX AS3820TG-374G32n
  • Aspire TimelineX AS3820TG-374G50nks
  • Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nks
  • Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nss
  • Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nss04
  • Aspire TimelineX AS3820TG-482G50nss
  • Aspire TimelineX AS3820TG-482G64nss
  • Aspire TimelineX AS3820TG-5462G64nss
  • Aspire TimelineX AS3820TG-5464G75nks
  • Aspire TimelineX AS3820TG-6829
  • Aspire TimelineX AS3820TG-7360
  • Aspire TimelineX AS4820T-6645
  • Aspire TimelineX AS4820T-7633
  • Aspire TimelineX AS4820TG-334G32Mn
  • Aspire TimelineX AS4820TG-334G50Mn
  • Aspire TimelineX AS4820TG-374G50Mn
  • Aspire TimelineX AS4820TG-374G50Mnks
  • Aspire TimelineX AS4820TG-482G64Mnss
  • Aspire TimelineX AS4820TG-5462G64Mnss03
  • Aspire TimelineX AS4820TG-5464G75Mnks
  • Aspire TimelineX AS4820TG-5564G75Mnss
  • Aspire TimelineX AS4820TG-644G16Mnks
  • Aspire TimelineX AS4820TG-6847
  • Aspire TimelineX AS4820TG-7566
  • Aspire TimelineX AS4820TG-7805
  • Aspire TimelineX AS5820T-6401
  • Aspire TimelineX AS5820T-6825
  • Aspire TimelineX AS5820T-7683
  • Aspire TimelineX AS5820TG-374G50Mn
  • Aspire TimelineX AS5820TG-374G50Mnks
  • Aspire TimelineX AS5820TG-482G64Mnss
  • Aspire TimelineX AS5820TG-484G64Mnss
  • Aspire TimelineX AS5820TG-5462G64Mnss
  • Aspire TimelineX AS5820TG-5464G75Mnks
  • Travelmate 6594
  • TravelMate 6594E
  • Travelmate 6594G


  Rating and Reviews ขายแล้ว 7 ชิ้น

  0.0 / 5

  5
  0%
  0
  4
  0%
  0
  3
  0%
  0
  2
  0%
  0
  1
  0%
  0

  ตรวจเช็ค Model BATTERY ก่อนสั่งซื้อ

  • BATTERY Notebook บางตัวใช้ได้หลายรุ่นมากครับ สามารถเช็คได้จาก Model ในตัว BATTERY ครับ
  • ในส่วนของ Brand APPLE Macbook Battery ต้องใช้แบบตรงรุ่นครับ เช็คได้จากตัว Model battery ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A
  • BATTERY ใหม่ประเภท Li-ion เก็บไฟได้ประมาณ 2 ชม ครับ
  • BATTERY ใหม่ประเภท Li-polymer เก็บไฟได้ประมาณ 3-4 ชม ครับ

  การเช็คอาการ BATTERY Notebook เสียเบื้องต้น

  • อาการไม่เก็บไฟ ถอดสายชาร์จออก เครื่องดับทันที
  • อาการเก็บไฟได้ไม่นาน 5 นาที 10 นาที 30 นาที แล้วแบตหมด
  • อาการชาร์จไฟไม่เข้า ขึ้น Not charging (แต่บางครั้งก็เป็นที่ Adapter โดยเฉพาะ DELL และบางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่ส่วนน้อยครับ)
  • อาการไม่เจอ BATTERY (No battery detected) แต่บางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่เจอ%น้อยครับ ส่วนใหญ่แบตเสีย
  • เมื่อ BATTERY เสีย แนะนำให้เปลี่ยนครับ ถ้าไม่มีแบตแล้วเวลาไฟดับ จะทำให้เครื่องตัด ซึ่งจะส่งผลต่อเครื่องทั้ง Software และ Hardware โดยตรง อาจจะทำให้เครื่องเสียได้ครับ
   
  สินค้าอื่นๆ

  แบตเตอรี่เทียบ ACER Aspire 4551 4738 4738G 4741 4741G 4771 4771G 5741 5741G TravelMate 8472 5740 5740G

  แบตเตอรี่ OEM Asus X452 K450 X450 X450C X550 X550A X550B X550C X550V X450C K550 P450 R409(OEM)

  แบตเตอรี่ OEM AL12A32 ACER Aspire E1-410, E1-422, E1-430, E1-432, E1-470 V5 V5-431 V5-531 V5-471 V5-571 V5-471G V

  แบตเตอรี่ OEM Asus A43 A43S K43 X43 A53 K53 X44H A32-K53 Series

  แบตเตอรี่ OEM Compaq CQ32 CQ42 CQ43 Hp 430 431 435 CQ56 CQ62 G4 G32 DM4(OEM)

  แบตเตอรี่ OEM HS04 Hp 14-AC 240 G4, 245 G4, 250 G4, 255 G4, 256 G4, Hp HS03 HS04 (OEM)