BATTERY ACER แบตเตอรี่ Acer Aspire 3820T 4820T 4553 4625 4745 5553 5625 5745 5820 7250 7745 ของเทียบ

990 ฿

ขอให้ตรวจสอบรุ่นเครื่องของท่านก่อนสั่งซื้อ ว่ารองรับกับสินค้าชิ้นนี้ไหม ถ้าสั่งไปแล้วไม่ตรง ทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกรณีนะคะ ถ้าไม่แน่ใจให้ถามก่อนสั่งซื้อ


Compatible  Part number   รหัสแบตเตอรี่ ที่ใช้ได้

 • ACER
 • AK.006BT.082.
 • BT.00603.110
 • AS01B41
 • AS10B31
 • AS10B3E
 • AS10B41
 • AS10B51
 • AS10B5E
 • AS10B61
 • AS10B6E
 • AS10B71
 • AS10B73
 • AS10B75
 • AS10B7E
 • AS10E7E
 • BT.00604.048
 • BT.00605.061
 • BT.00605.063
 • BT.00606.007
 • BT.00606.009
 • BT.00606.010
 • BT.00607.122
 • BT.00607.123
 • BT.00607.124
 • BT.00607.128
 • BT.00607.129
 • LC.BTP01.029

Fit  Model   ใช้ได้กับรุ่น 

 • ACER
 • Aspire 3820
 • Aspire 3820T
 • Aspire 3820T-3051
 • Aspire 3820T-334G32n
 • Aspire 3820T-334G50n
 • Aspire 3820T-5246
 • Aspire 3820T-5851
 • Aspire 3820T-N52B
 • Aspire 3820TG
 • Aspire 3820TG-332G50na
 • Aspire 3820TG-334G32Mn
 • Aspire 3820TG-334G50n
 • Aspire 3820TG-352G50n
 • Aspire 3820TG-352G50nc(silver)
 • Aspire 3820TG-372G50nss01
 • Aspire 3820TG-382G50nss04
 • Aspire 3820TG-432G50n
 • Aspire 3820TG-432G50nd(silver)
 • Aspire 3820TG-434G64n
 • Aspire 3820TG-482G64nss05
 • Aspire 3820TG-5452G50nsse
 • Aspire 3820TG-5462G64nss03
 • Aspire 3820TG-7360
 • Aspire 3820TZ
 • Aspire 4553
 • Aspire 4553G
 • Aspire 4625
 • Aspire 4625G
 • Aspire 4745
 • Aspire 4745G
 • Aspire 4745Z
 • Aspire 4820
 • Aspire 4820G
 • Aspire 4820T
 • Aspire 4820T G-524G64Mna
 • Aspire 4820T-333G25Mn
 • Aspire 4820T-334G32Mn
 • Aspire 4820T-3697
 • Aspire 4820T-434G32Mn
 • Aspire 4820T-5570
 • Aspire 4820TG
 • Aspire 4820TG-3195
 • Aspire 4820TG-334G32Mn
 • Aspire 4820TG-334G50Mn
 • Aspire 4820TG-432G50Mn
 • Aspire 4820TG-432G50Mn(silver)
 • Aspire 4820TG-434G50Mn
 • Aspire 4820TG-434G64Mn
 • Aspire 4820TG-482G64Mnss05
 • Aspire 4820TG-524G50Mnm
 • Aspire 4820TG-524G64Mn
 • Aspire 4820TG-524G64Mn(silver)
 • Aspire 4820TG-5452G50Mnssb
 • Aspire 4820TG-5462G64Mnss03
 • Aspire 4820TG-5564G75Mnss04
 • Aspire 4820TG-5637
 • Aspire 4820TG-7566
 • Aspire 5553
 • Aspire 5553G
 • Aspire 5625
 • Aspire 5625G
 • Aspire 5745
 • Aspire 5745DG
 • Aspire 5745DG-5462G50Mnks
 • Aspire 5745G
 • Aspire 5745P
 • Aspire 5745PG
 • Aspire 5820
 • Aspire 5820G
 • Aspire 5820T
 • Aspire 5820T-333G32Mn
 • Aspire 5820T-334G32Mn
 • Aspire 5820T-434G50Mn
 • Aspire 5820T-5316
 • Aspire 5820T-5452
 • Aspire 5820T-5900
 • Aspire 5820T-5951
 • Aspire 5820T-6178
 • Aspire 5820T-7683
 • Aspire 5820TG
 • Aspire 5820TG-334G32Mn
 • Aspire 5820TG-334G50Mn
 • Aspire 5820TG-432G50Mn
 • Aspire 5820TG-432G50Mna(silver)
 • Aspire 5820TG-434G50Mn
 • Aspire 5820TG-482G64Mnss03
 • Aspire 5820TG-5452G50Mnssb
 • Aspire 5820TG-5462G64Mnss02
 • Aspire 5820TG-5612
 • Aspire 5820TG-7357
 • Aspire 7250
 • Aspire 7250G
 • Aspire 7739
 • Aspire 7739G
 • Aspire 7739Z
 • Aspire 7745
 • Aspire 7745G
 • Aspire 7745G-434G1TMn_Gamer
 • Aspire 7745G-728G1TBn
 • Aspire 7745Z
 • Aspire AS3820T-374G32nks
 • Aspire AS3820T-374G50nks
 • Aspire AS3820T-6480
 • Aspire AS3820TG-374G32n
 • Aspire AS3820TG-374G32nks
 • Aspire AS3820TG-374G50nks
 • Aspire AS3820TG-382G50nss
 • Aspire AS3820TG-482G64nss
 • Aspire AS3820TG-484G50nks
 • Aspire AS3820TG-5462G64nss
 • Aspire AS3820TG-5464G75nks
 • Aspire AS3820TZ-P613G32nks
 • Aspire AS4820T-373G32Mnks
 • Aspire AS4820T-374G32Mnks
 • Aspire AS4820T-6645
 • Aspire AS4820TG-374G50Mnks
 • Aspire AS4820TG-482G64Mnss
 • Aspire AS4820TG-5462G64Mnss
 • Aspire AS4820TG-5464G32Mnks
 • Aspire AS4820TG-5464G50Mnks
 • Aspire AS4820TG-5564G75Mnss
 • Aspire AS4820TG-644G16Mnks
 • Aspire AS4820TG6847
 • Aspire AS5745-374G64Mnks
 • Aspire AS5745-384G64Mnks
 • Aspire AS5745-5453G32MNKS
 • Aspire AS5745-5981
 • Aspire AS5745-6492
 • Aspire AS5745-7247
 • Aspire AS5745G-374G50Mnks
 • Aspire AS5745G-5462G64Mnks
 • Aspire AS5745G-5562G75Mnks
 • Aspire AS5745G-6323
 • Aspire AS5745G-724G50Mnks
 • Aspire AS5745G-724G64Mn
 • Aspire AS5745G-7671
 • Aspire AS5745P-373G32Mnks
 • Aspire AS5745PG-334G50Mn
 • Aspire AS5745PG-354G32Mnks
 • Aspire AS5745PG-354G32Mns
 • Aspire AS5745PG-374G50Mn
 • Aspire AS5745PG-374G50Mnks
 • Aspire AS5745PG-384G32Mnks
 • Aspire AS5745PG-5464G50Bnks
 • Aspire AS5745PG-5978
 • Aspire AS5745PG-6420
 • Aspire AS5820T-354G32Mnks
 • Aspire AS5820T-354G32Mns
 • Aspire AS5820T-373G32Mnks
 • Aspire AS5820T-374G32Mnks
 • Aspire AS5820T-6401
 • Aspire AS5820T-6825
 • Aspire AS5820TG-374G50Mnks
 • Aspire AS5820TG-482G64Mnss
 • Aspire AS5820TG-484G64Mnss
 • Aspire AS5820TG-5462G64Mnss
 • Aspire AS5820TG-5464G75Mnks
 • Aspire AS7745-7949
 • Aspire AS7745-7949W7HP
 • Aspire AS7745G-434G1TMn
 • Aspire AS7745G-434G1TMnks
 • Aspire AS7745G-434G50Mn
 • Aspire AS7745G-464G75Bnks
 • Aspire AS7745G-5454G50Bnks
 • Aspire AS7745G-5464G64Bnks
 • Aspire AS7745G-5464G64Mnks
 • Aspire AS7745G-5464G75Bnks
 • Aspire AS7745G-7744G50Bnks
 • Aspire AS7745G-9586
 • Aspire AS7745G-9823
 • Aspire TimelineX 3820
 • Aspire TimelineX 3820T
 • Aspire TimelineX 3820T-5190
 • Aspire TimelineX 3820TG
 • Aspire TimelineX 3820TG-434G50N
 • Aspire TimelineX 4820
 • Aspire TimelineX 4820T
 • Aspire TimelineX 4820TG
 • Aspire TimelineX 5820
 • Aspire TimelineX 5820T
 • Aspire TimelineX 5820TG
 • Aspire TimelineX AS3820T
 • Aspire TimelineX AS3820T-6480
 • Aspire TimelineX AS3820T-7459
 • Aspire TimelineX AS3820TG-334G32Mn
 • Aspire TimelineX AS3820TG-374G32n
 • Aspire TimelineX AS3820TG-374G50nks
 • Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nks
 • Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nss
 • Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nss04
 • Aspire TimelineX AS3820TG-482G50nss
 • Aspire TimelineX AS3820TG-482G64nss
 • Aspire TimelineX AS3820TG-5462G64nss
 • Aspire TimelineX AS3820TG-5464G75nks
 • Aspire TimelineX AS3820TG-6829
 • Aspire TimelineX AS3820TG-7360
 • Aspire TimelineX AS4820T-6645
 • Aspire TimelineX AS4820T-7633
 • Aspire TimelineX AS4820TG-334G32Mn
 • Aspire TimelineX AS4820TG-334G50Mn
 • Aspire TimelineX AS4820TG-374G50Mn
 • Aspire TimelineX AS4820TG-374G50Mnks
 • Aspire TimelineX AS4820TG-482G64Mnss
 • Aspire TimelineX AS4820TG-5462G64Mnss03
 • Aspire TimelineX AS4820TG-5464G75Mnks
 • Aspire TimelineX AS4820TG-5564G75Mnss
 • Aspire TimelineX AS4820TG-644G16Mnks
 • Aspire TimelineX AS4820TG-6847
 • Aspire TimelineX AS4820TG-7566
 • Aspire TimelineX AS4820TG-7805
 • Aspire TimelineX AS5820T-6401
 • Aspire TimelineX AS5820T-6825
 • Aspire TimelineX AS5820T-7683
 • Aspire TimelineX AS5820TG-374G50Mn
 • Aspire TimelineX AS5820TG-374G50Mnks
 • Aspire TimelineX AS5820TG-482G64Mnss
 • Aspire TimelineX AS5820TG-484G64Mnss
 • Aspire TimelineX AS5820TG-5462G64Mnss
 • Aspire TimelineX AS5820TG-5464G75Mnks
 • Travelmate 6594
 • TravelMate 6594E
 • Travelmate 6594G

ตรวจเช็ค Model BATTERY ก่อนสั่งซื้อ

 • BATTERY Notebook บางตัวใช้ได้หลายรุ่นมากครับ สามารถเช็คได้จาก Model ในตัว BATTERY ครับ
 • ในส่วนของ Brand APPLE Macbook Battery ต้องใช้แบบตรงรุ่นครับ เช็คได้จากตัว Model battery ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A
 • BATTERY ใหม่ประเภท Li-ion เก็บไฟได้ประมาณ 2 ชม ครับ
 • BATTERY ใหม่ประเภท Li-polymer เก็บไฟได้ประมาณ 3-4 ชม ครับ

การเช็คอาการ BATTERY Notebook เสียเบื้องต้น

 • อาการไม่เก็บไฟ ถอดสายชาร์จออก เครื่องดับทันที
 • อาการเก็บไฟได้ไม่นาน 5 นาที 10 นาที 30 นาที แล้วแบตหมด
 • อาการชาร์จไฟไม่เข้า ขึ้น Not charging (แต่บางครั้งก็เป็นที่ Adapter โดยเฉพาะ DELL และบางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่ส่วนน้อยครับ)
 • อาการไม่เจอ BATTERY (No battery detected) แต่บางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่เจอ%น้อยครับ ส่วนใหญ่แบตเสีย
 • เมื่อ BATTERY เสีย แนะนำให้เปลี่ยนครับ ถ้าไม่มีแบตแล้วเวลาไฟดับ จะทำให้เครื่องตัด ซึ่งจะส่งผลต่อเครื่องทั้ง Software และ Hardware โดยตรง อาจจะทำให้เครื่องเสียได้ครับ


Rating and Reviews

0.0 / 5

5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
ท่านยังไม่เคยซื้อสินค้าชิ้นนี้