ทุก 1 คำสั่งซื้อ เราหักรายได้ออก 5 บาท เพื่อบริจาคแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส (รายละเอียด)

ยอดบริจาคทั้งหมด 17925 น้ำใจ

 • สั่งในนามบริษัท กดตรงนี้
 • แบตเตอรี่แท้ SR04XL HP Omen 15-CE 15-CX 15-DC

  2,200 ฿ รวมส่ง 2,300฿

  ตรวจสอบรุ่นเครื่องก่อนสั่งซื้อ ถ้าไม่แน่ใจ สอบถามทางไลน์ก่อนสั่ง ถ้าสั่งผิด ไม่สามารถคืนได้ทุกรณี


  แบตเตอรี่ ของแท้ SR04XL HP OMEN 15-CE 15-CX 15-DC

  Model: SR04XL

  Type: Li-ion

  Capacity: 4550mAh .

  Voltage: 15.4V

  Cell No.: 4 cells

  Color: Black

  รับประกัน: 6 เดือน

  Compatible Part Number:


  SR04XL 917678-1B1 917724-855 TPN-Q193 HSTNN-IB7Z

   Compatible Laptop Model:

  • Gaming Pavilion 15-CX0000NK
  • Gaming Pavilion 15-CX0000NQ
  • Gaming Pavilion 15-CX0000UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0001NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0001NL
  • Gaming Pavilion 15-CX0001NQ
  • Gaming Pavilion 15-CX0001NU
  • Gaming Pavilion 15-CX0001TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0001UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0002NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0002NM
  • Gaming Pavilion 15-CX0002NQ
  • Gaming Pavilion 15-CX0002NS
  • Gaming Pavilion 15-CX0002NX
  • Gaming Pavilion 15-CX0002UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0003NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0003NM
  • Gaming Pavilion 15-CX0004NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0004NM
  • Gaming Pavilion 15-CX0004NO
  • Gaming Pavilion 15-CX0004UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0005NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0005NL
  • Gaming Pavilion 15-CX0005NM
  • Gaming Pavilion 15-CX0006NQ
  • Gaming Pavilion 15-CX0006NS
  • Gaming Pavilion 15-CX0006NT
  • Gaming Pavilion 15-CX0006UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0007NL
  • Gaming Pavilion 15-CX0007NM
  • Gaming Pavilion 15-CX0007NQ
  • Gaming Pavilion 15-CX0008CA
  • Gaming Pavilion 15-CX0008NF
  • Gaming Pavilion 15-CX0008UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0009NE
  • Gaming Pavilion 15-CX0009NM
  • Gaming Pavilion 15-CX0009UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0010CA
  • Gaming Pavilion 15-CX0010NP
  • Gaming Pavilion 15-CX0010UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0011NM
  • Gaming Pavilion 15-CX0011UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0012NM
  • Gaming Pavilion 15-CX0012UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0013NM
  • Gaming Pavilion 15-CX0013UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0014NO
  • Gaming Pavilion 15-CX0017NF
  • Gaming Pavilion 15-CX0019NO
  • Gaming Pavilion 15-CX0032UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0034NU
  • Gaming Pavilion 15-CX0034UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0036UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0037UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0038UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0040UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0041UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0043UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0044UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0045UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0047UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0054UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0055UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0056UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0066UR
  • Gaming Pavilion 15-CX0071NR
  • Gaming Pavilion 15-CX0076NB
  • Gaming Pavilion 15-CX0078TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0083TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0084TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0085NR
  • Gaming Pavilion 15-CX0085TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0086NR
  • Gaming Pavilion 15-CX0097TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0099TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0100TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0102TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0109TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0111TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0113TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0114TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0115TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0124TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0138TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0139TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0140TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0147TX
  • Gaming Pavilion 15-CX0201NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0204NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0205NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0304NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0305NG
  • Gaming Pavilion 15-CX0470ND
  • Gaming Pavilion 15-CX0500ND
  • Gaming Pavilion 15-CX0510ND
  • Gaming Pavilion 15-CX0651ND
  • Gaming Pavilion 15-CX0670ND
  • Gaming Pavilion 15-CX0675ND
  • Gaming Pavilion 15-CX0800NZ
  • Gaming Pavilion 15-CX0811NO
  • Gaming Pavilion 15-CX0812NO
  • Gaming Pavilion 15-CX0815NO
  • Gaming Pavilion 15-CX0830ND
  • Gaming Pavilion 15-CX0953ND
  • Gaming Pavilion 15-CX0963ND
  • Omen 15-CE000NB
  • Omen 15-CE000ND
  • Omen 15-CE000NF
  • Omen 15-CE000NG
  • Omen 15-CE000NO
  • Omen 15-CE000NP
  • Omen 15-CE000NQ
  • Omen 15-CE000NU
  • Omen 15-CE000UR
  • Omen 15-CE001LA
  • Omen 15-CE001NA
  • Omen 15-CE001NE
  • Omen 15-CE001NF
  • Omen 15-CE001NG
  • Omen 15-CE001NIA
  • Omen 15-CE001NJ
  • Omen 15-CE001NK
  • Omen 15-CE001NQ
  • Omen 15-CE001NU
  • Omen 15-CE001NW
  • Omen 15-CE001NX
  • Omen 15-CE001TX
  • Omen 15-CE002NB
  • Omen 15-CE002NE
  • Omen 15-CE002NF
  • Omen 15-CE002NG
  • Omen 15-CE002NIA
  • Omen 15-CE002NK
  • Omen 15-CE002NL
  • Omen 15-CE002NM
  • Omen 15-CE002NO
  • Omen 15-CE002NP
  • Omen 15-CE002NQ
  • Omen 15-CE002NS
  • Omen 15-CE002NT
  • Omen 15-CE002NW
  • Omen 15-CE002NX
  • Omen 15-CE002TX
  • Omen 15-CE003NA
  • Omen 15-CE003NE
  • Omen 15-CE003NF
  • Omen 15-CE003NG
  • Omen 15-CE003NI
  • Omen 15-CE003NJ
  • Omen 15-CE003NK
  • Omen 15-CE003NL
  • Omen 15-CE003NM
  • Omen 15-CE003NO
  • Omen 15-CE003NP
  • Omen 15-CE003NQ
  • Omen 15-CE003NS
  • Omen 15-CE003NT
  • Omen 15-CE003NX
  • Omen 15-CE003TX
  • Omen 15-CE004NA
  • Omen 15-CE004NB
  • Omen 15-CE004NE
  • Omen 15-CE004NF
  • Omen 15-CE004NG
  • Omen 15-CE004NI
  • Omen 15-CE004NK
  • Omen 15-CE004NL
  • Omen 15-CE004NS
  • Omen 15-CE004NT
  • Omen 15-CE004NW
  • Omen 15-CE004TX
  • Omen 15-CE004UR
  • Omen 15-CE005LA
  • Omen 15-CE005NC
  • Omen 15-CE005NE
  • Omen 15-CE005NG
  • Omen 15-CE005NH
  • Omen 15-CE005NK
  • Omen 15-CE005NL
  • Omen 15-CE005NM
  • Omen 15-CE005NO
  • Omen 15-CE005NP
  • Omen 15-CE005NQ
  • Omen 15-CE005NS
  • Omen 15-CE005NV
  • Omen 15-CE005NW
  • Omen 15-CE005TX
  • Omen 15-CE005UR
  • Omen 15-CE006NA
  • Omen 15-CE006NC
  • Omen 15-CE006NE
  • Omen 15-CE006NI
  • Omen 15-CE006NK
  • Omen 15-CE006NL
  • Omen 15-CE006NM
  • Omen 15-CE006NO
  • Omen 15-CE006NQ
  • Omen 15-CE006NS
  • Omen 15-CE006NV
  • Omen 15-CE006NW
  • Omen 15-CE006TX
  • Omen 15-CE006UR
  • Omen 15-CE007NF
  • Omen 15-CE007NG
  • Omen 15-CE007NK
  • Omen 15-CE007NM
  • Omen 15-CE007NO
  • Omen 15-CE007NP
  • Omen 15-CE007NQ
  • Omen 15-CE007NS
  • Omen 15-CE007NT
  • Omen 15-CE007NV
  • Omen 15-CE007TX
  • Omen 15-CE007UR
  • Omen 15-CE008CA
  • Omen 15-CE008NF
  • Omen 15-CE008NI
  • Omen 15-CE008NK
  • Omen 15-CE008NL
  • Omen 15-CE008NM
  • Omen 15-CE008NO
  • Omen 15-CE008NP
  • Omen 15-CE008NQ
  • Omen 15-CE008NS
  • Omen 15-CE008NT
  • Omen 15-CE008NU
  • Omen 15-CE008NW
  • Omen 15-CE008TX
  • Omen 15-CE008UR
  • Omen 15-CE009NC
  • Omen 15-CE009NI
  • Omen 15-CE009NK
  • Omen 15-CE009NL
  • Omen 15-CE009NM
  • Omen 15-CE009NO
  • Omen 15-CE009NP
  • Omen 15-CE009NQ
  • Omen 15-CE009TX
  • Omen 15-CE009UR
  • Omen 15-CE010CA
  • Omen 15-CE010NB
  • Omen 15-CE010NF
  • Omen 15-CE010NH
  • Omen 15-CE010NL
  • Omen 15-CE010NO
  • Omen 15-CE010NP
  • Omen 15-CE010NW
  • Omen 15-CE010TX
  • Omen 15-CE010UR
  • Omen 15-CE011DX
  • Omen 15-CE011NA
  • Omen 15-CE011NB
  • Omen 15-CE011NC
  • Omen 15-CE011NF
  • Omen 15-CE011NI
  • Omen 15-CE011NM
  • Omen 15-CE011NO
  • Omen 15-CE011NP
  • Omen 15-CE011NQ
  • Omen 15-CE011NS
  • Omen 15-CE011NU
  • Omen 15-CE011NW
  • Omen 15-CE011TX
  • Omen 15-CE011UR
  • Omen 15-CE012NA
  • Omen 15-CE012NB
  • Omen 15-CE012NC
  • Omen 15-CE012NF
  • Omen 15-CE012NG
  • Omen 15-CE012NH
  • Omen 15-CE012NI
  • Omen 15-CE012NL
  • Omen 15-CE012NM
  • Omen 15-CE012NO
  • Omen 15-CE012NP
  • Omen 15-CE012NS
  • Omen 15-CE012NW
  • Omen 15-CE012UR
  • Omen 15-CE013NA
  • Omen 15-CE013NB
  • Omen 15-CE013NC
  • Omen 15-CE013NF
  • Omen 15-CE013NL
  • Omen 15-CE013NM
  • Omen 15-CE013NO
  • Omen 15-CE013NP
  • Omen 15-CE013NS
  • Omen 15-CE013NU
  • Omen 15-CE013NW
  • Omen 15-CE013TX
  • Omen 15-CE013UR
  • Omen 15-CE014NA
  • Omen 15-CE014NB
  • Omen 15-CE014NC
  • Omen 15-CE014NG
  • Omen 15-CE014NL
  • Omen 15-CE014NM
  • Omen 15-CE014NO
  • Omen 15-CE014NU
  • Omen 15-CE014UR
  • Omen 15-CE015DX
  • Omen 15-CE015NB
  • Omen 15-CE015NF
  • Omen 15-CE015NH
  • Omen 15-CE015NK
  • Omen 15-CE015NO
  • Omen 15-CE015NP
  • Omen 15-CE015NS
  • Omen 15-CE015NU
  • Omen 15-CE015TX
  • Omen 15-CE015UR
  • Omen 15-CE016NA
  • Omen 15-CE016NF
  • Omen 15-CE016NG
  • Omen 15-CE016NM
  • Omen 15-CE016NO
  • Omen 15-CE016NP
  • Omen 15-CE016NS
  • Omen 15-CE016NU
  • Omen 15-CE016NW
  • Omen 15-CE017NA
  • Omen 15-CE017NB
  • Omen 15-CE017NM
  • Omen 15-CE017NS
  • Omen 15-CE018DX
  • Omen 15-CE018NF
  • Omen 15-CE018NG
  • Omen 15-CE018NL
  • Omen 15-CE018NM
  • Omen 15-CE018NO
  • Omen 15-CE018NP
  • Omen 15-CE018NS
  • Omen 15-CE018NU
  • Omen 15-CE018UR
  • Omen 15-CE019DX
  • Omen 15-CE019NA
  • Omen 15-CE019NF
  • Omen 15-CE019NG
  • Omen 15-CE030NB
  • Omen 15-CE030NF
  • Omen 15-CE030NM
  • Omen 15-CE030NO
  • Omen 15-CE030TX
  • Omen 15-CE031NB
  • Omen 15-CE031NG
  • Omen 15-CE031NM
  • Omen 15-CE031NS
  • Omen 15-CE031NW
  • Omen 15-CE031TX
  • Omen 15-CE031UR
  • Omen 15-CE032ND
  • Omen 15-CE032NL
  • Omen 15-CE032NS
  • Omen 15-CE032TX
  • Omen 15-CE032UR
  • Omen 15-CE033NF
  • Omen 15-CE033NG
  • Omen 15-CE033NL
  • Omen 15-CE033NS
  • Omen 15-CE033TX
  • Omen 15-CE033UR
  • Omen 15-CE034NF
  • Omen 15-CE034NG
  • Omen 15-CE034NS
  • Omen 15-CE034TX
  • Omen 15-CE034UR
  • Omen 15-CE035NF
  • Omen 15-CE035NO
  • Omen 15-CE035NS
  • Omen 15-CE035TX
  • Omen 15-CE035UR
  • Omen 15-CE036NF
  • Omen 15-CE036NO
  • Omen 15-CE036NS
  • Omen 15-CE036TX
  • Omen 15-CE036UR
  • Omen 15-CE037NF
  • Omen 15-CE037NO
  • Omen 15-CE037TX
  • Omen 15-CE037UR
  • Omen 15-CE038NF
  • Omen 15-CE038NO
  • Omen 15-CE038NS
  • Omen 15-CE038TX
  • Omen 15-CE038UR
  • Omen 15-CE039TX
  • Omen 15-CE040NZ
  • Omen 15-CE040TX
  • Omen 15-CE040UR
  • Omen 15-CE041ND
  • Omen 15-CE041TX
  • Omen 15-CE042NF
  • Omen 15-CE042TX
  • Omen 15-CE043NF
  • Omen 15-CE043NZ
  • Omen 15-CE043TX
  • Omen 15-CE043UR
  • Omen 15-CE044NF
  • Omen 15-CE044TX
  • Omen 15-CE045TX
  • Omen 15-CE046TX
  • Omen 15-CE046UR
  • Omen 15-CE047TX
  • Omen 15-CE048TX
  • Omen 15-CE048UR
  • Omen 15-CE049TX
  • Omen 15-CE049UR
  • Omen 15-CE050NZ
  • Omen 15-CE050TX
  • Omen 15-CE050UR
  • Omen 15-CE051NR
  • Omen 15-CE051TX
  • Omen 15-CE051UR
  • Omen 15-CE052TX
  • Omen 15-CE052UR
  • Omen 15-CE053TX
  •  
  • Omen 15-CE019NM
  • Omen 15-CE019NO
  • Omen 15-CE019NP
  • Omen 15-CE019NS
  • Omen 15-CE019NU
  • Omen 15-CE019UR
  • Omen 15-CE020CA
  • Omen 15-CE020NA
  • Omen 15-CE020NB
  • Omen 15-CE020NF
  • Omen 15-CE020NG
  • Omen 15-CE020NL
  • Omen 15-CE020NO
  • Omen 15-CE020NS
  • Omen 15-CE020NU
  • Omen 15-CE020TX
  • Omen 15-CE021NA
  • Omen 15-CE021NB
  • Omen 15-CE021NF
  • Omen 15-CE021NG
  • Omen 15-CE021NO
  • Omen 15-CE021NS
  • Omen 15-CE021NU
  • Omen 15-CE022NA
  • Omen 15-CE022NB
  • Omen 15-CE022NF
  • Omen 15-CE022NG
  • Omen 15-CE022NL
  • Omen 15-CE022NM
  • Omen 15-CE022NO
  • Omen 15-CE022TX
  • Omen 15-CE022UR
  • Omen 15-CE023NA
  • Omen 15-CE023NF
  • Omen 15-CE023NM
  • Omen 15-CE023NO
  • Omen 15-CE023NP
  • Omen 15-CE023NU
  • Omen 15-CE024NA
  • Omen 15-CE024NB
  • Omen 15-CE024NF
  • Omen 15-CE024NO
  • Omen 15-CE024NP
  • Omen 15-CE024UR
  • Omen 15-CE025NB
  • Omen 15-CE025NF
  • Omen 15-CE025NO
  • Omen 15-CE025NP
  • Omen 15-CE025NS
  • Omen 15-CE025TX
  • Omen 15-CE025UR
  • Omen 15-CE026NB
  • Omen 15-CE026NF
  • Omen 15-CE026NM
  • Omen 15-CE026NO
  • Omen 15-CE026NS
  • Omen 15-CE026TX
  • Omen 15-CE026UR
  • Omen 15-CE027NB
  • Omen 15-CE027ND
  • Omen 15-CE027NF
  • Omen 15-CE027NM
  • Omen 15-CE027NO
  • Omen 15-CE027TX
  • Omen 15-CE027UR
  • Omen 15-CE028NB
  • Omen 15-CE028NF
  • Omen 15-CE028NM
  • Omen 15-CE028NO
  • Omen 15-CE028TX
  • Omen 15-CE028UR
  • Omen 15-CE029NB
  • Omen 15-CE029NF
  • Omen 15-CE029NL
  • Omen 15-CE029NO
  • Omen 15-CE029NS
  • Omen 15-CE029TX
  • Omen 15-CE029UR
  • Omen 15li>Omen 15-CE054NA
  • Omen 15-CE054ND
  • Omen 15-CE054NZ
  • Omen 15-CE054TX
  • Omen 15-CE054UR
  • Omen 15-CE055TX
  • Omen 15-CE056NA
  • Omen 15-CE056TX
  • Omen 15-CE056UR
  • Omen 15-CE057TX
  • Omen 15-CE057UR
  • Omen 15-CE058TX
  • Omen 15-CE058UR
  • Omen 15-CE059TX
  • Omen 15-CE059UR
  • Omen 15-CE060ND
  • Omen 15-CE060TX
  • Omen 15-CE061ND
  • Omen 15-CE061TX
  • Omen 15-CE061UR
  • Omen 15-CE062ND
  • Omen 15-CE062TX
  • Omen 15-CE063TX
  • Omen 15-CE064TX
  • Omen 15-CE064UR
  • Omen 15-CE065TX
  • Omen 15-CE066UR
  • Omen 15-CE067TX
  • Omen 15-CE068TX
  • Omen 15-CE070TX
  • Omen 15-CE071TX
  • Omen 15-CE072TX
  • Omen 15-CE073TX
  • Omen 15-CE074NZ
  • Omen 15-CE074TX
  • Omen 15-CE075TX
  • Omen 15-CE076TX
  • Omen 15-CE077TX
  • Omen 15-CE078TX
  • Omen 15-CE079TX
  • Omen 15-CE080ND
  • Omen 15-CE080NZ
  • Omen 15-CE080TX
  • Omen 15-CE081ND
  • Omen 15-CE081TX
  • Omen 15-CE082NO
  • Omen 15-CE082TX
  • Omen 15-CE083NG
  • Omen 15-CE084NO
  • Omen 15-CE084TX
  • Omen 15-CE085TX
  • Omen 15-CE086NZ
  • Omen 15-CE086TX
  • Omen 15-CE087TX
  • Omen 15-CE088TX
  • Omen 15-CE089NO
  • Omen 15-CE090NZ
  • Omen 15-CE090TX
  • Omen 15-CE095NE
  • Omen 15-CE096ND
  • Omen 15-CE096NE
  • Omen 15-CE097NB
  • Omen 15-CE097NIA
  • Omen 15-CE097NX
  • Omen 15-CE097TX
  • Omen 15-CE098NF
  • Omen 15-CE098NIA
  • Omen 15-CE098NT
  • Omen 15-CE098NX
  • Omen 15-CE098TX
  • Omen 15-CE099NF
  • Omen 15-CE099NIA
  • Omen 15-CE099NZ
  • Omen 15-CE501TX
  • Omen 15-CE503TX
  • Omen 15-CE507TX
  • Omen 15-CE508TX
  • Omen 15-CE509TX
  • Omen 15-CE510TX
  • Omen 15-CE511TX
  • Omen 15-CE512TX
  • Omen 15-CE515TX
  • Omen 15-CE517TX
  • Omen 15-CE518TX
  • Omen 15-CE522TX
  • Omen 15-CE523TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0001NJ
  • Pavilion Gaming 15-CX0001NO
  • Pavilion Gaming 15-CX0001TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0020NR
  • Pavilion Gaming 15-CX0030NR
  • Pavilion Gaming 15-CX0031TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0036TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0040NR
  • Pavilion Gaming 15-CX0058TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0058WM
  • Pavilion Gaming 15-CX0059TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0060TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0061TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0062TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0064TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0065TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0067TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0068TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0069TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0071TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0072TX
  • Pavilion Gaming 15-CX0076TX
  • Pavilion POWER 15-CB000ND
  • Pavilion POWER 15-CB000NG
  • Pavilion POWER 15-CB000NQ
  • Pavilion POWER 15-CB000NS
  • Pavilion POWER 15-CB001NB
  • Pavilion POWER 15-CB001ND
  • Pavilion POWER 15-CB001NF
  • Pavilion POWER 15-CB001NK
  • Pavilion POWER 15-CB001NP
  • Pavilion POWER 15-CB001NQ
  • Pavilion POWER 15-CB001NT
  • Pavilion POWER 15-CB001NU
  • Pavilion POWER 15-CB001NX
  • Pavilion POWER 15-CB002NB
  • Pavilion POWER 15-CB002NE
  • Pavilion POWER 15-CB002NF
  • Pavilion POWER 15-CB002NG
  • Pavilion POWER 15-CB002NK
  • Pavilion POWER 15-CB002NL
  • Pavilion POWER 15-CB002NO
  • Pavilion POWER 15-CB002NQ
  • Pavilion POWER 15-CB002NT
  • Pavilion POWER 15-CB002NU
  • Pavilion POWER 15-CB003NA
  • Pavilion POWER 15-CB003NB
  • Pavilion POWER 15-CB003NC
  • Pavilion POWER 15-CB003NF
  • Pavilion POWER 15-CB003NG
  • Pavilion POWER 15-CB003NH
  • Pavilion POWER 15-CB003NL
  • Pavilion POWER 15-CB003NM
  • Pavilion POWER 15-CB003NP
  • Pavilion POWER 15-CB003NQ
  • Pavilion POWER 15-CB003NV
  • Pavilion POWER 15-CB003NX
  • Pavilion POWER 15-CB004NA
  • Pavilion POWER 15-CB004NB
  • Pavilion POWER 15-CB004NC
  • Pavilion POWER 15-CB004NE
  • Pavilion POWER 15-CB004NF
  • Pavilion POWER 15-CB004NG
  • Pavilion POWER 15-CB004NI
  • Pavilion POWER 15-CB004NM
  • Pavilion POWER 15-CB004NP
  • Pavilion POWER 15-CB004NQ
  • Pavilion POWER 15-CB004NS
  • Pavilion POWER 15-CB004NU
  • Pavilion POWER 15-CB004NV
  • Pavilion POWER 15-CB004NW
  • Pavilion POWER 15-CB004NX
  • Pavilion POWER 15-CB004UR
  • Pavilion POWER 15-CB005NC
  • Pavilion POWER 15-CB005NE
  • Pavilion POWER 15-CB005NG
  • Pavilion POWER 15-CB005NI
  • Pavilion POWER 15-CB005NO
  • Pavilion POWER 15-CB005NS
  • Pavilion POWER 15-CB005NT
  • Pavilion POWER 15-CB005NU
  • Pavilion POWER 15-CB005NV
  • Pavilion POWER 15-CB005TX
  • Pavilion POWER 15-CB006NB
  • Pavilion POWER 15-CB006NG
  • Pavilion POWER 15-CB006NH
  • Pavilion POWER 15-CB006NL
  • Pavilion POWER 15-CB006NT
  • Pavilion POWER 15-CB006NV
  • Pavilion POWER 15-CB006TX
  • Pavilion POWER 15-CB006UR
  • Pavilion POWER 15-CB007NA
  • Pavilion POWER 15-CB007NC
  • Pavilion POWER 15-CB007NL
  • Pavilion POWER 15-CB007NQ
  • Pavilion POWER 15-CB007NS
  • Pavilion POWER 15-CB007NT
  • Pavilion POWER 15-CB007NU
  • Pavilion POWER 15-CB007NV
  • Pavilion POWER 15-CB007TX
  • Pavilion POWER 15-CB007UR
  • Pavilion POWER 15-CB008NF
  • Pavilion POWER 15-CB008NM
  • Pavilion POWER 15-CB008NO
  • Pavilion POWER 15-CB008NS
  • Pavilion POWER 15-CB008NT
  • Pavilion POWER 15-CB008TX
  • Pavilion POWER 15-CB008UR
  • Pavilion POWER 15-CB009NC
  • Pavilion POWER 15-CB009NG
  • Pavilion POWER 15-CB009NH
  • Pavilion POWER 15-CB009NL
  • Pavilion POWER 15-CB009NM
  • Pavilion POWER 15-CB009NP
  • Pavilion POWER 15-CB009NS
  • Pavilion POWER 15-CB009NT
  • Pavilion POWER 15-CB009NU
  • Pavilion POWER 15-CB009NW
  • Pavilion POWER 15-CB009TX
  • Pavilion POWER 15-CB009UR
  • Pavilion POWER 15-CB010CA
  • Pavilion POWER 15-CB010NG
  • Pavilion POWER 15-CB010NP
  • Pavilion POWER 15-CB010NR
  • Pavilion POWER 15-CB010NS
  • Pavilion POWER 15-CB010NT
  • Pavilion POWER 15-CB010NU
  • Pavilion POWER 15-CB010TX
  • Pavilion POWER 15-CB010UR
  • Pavilion POWER 15-CB011NC
  • Pavilion POWER 15-CB011NO
  • Pavilion POWER 15-CB011NP
  • Pavilion POWER 15-CB011NU
  • Pavilion POWER 15-CB011TX
  • Pavilion POWER 15-CB011UR
  • Pavilion POWER 15-CB012NA
  • Pavilion POWER 15-CB012NC
  • Pavilion POWER 15-CB012NF
  • Pavilion POWER 15-CB012NG
  • Pavilion POWER 15-CB012NL
  • Pavilion POWER 15-CB012NO
  • Pavilion POWER 15-CB012NS
  • Pavilion POWER 15-CB012NW
  • Pavilion POWER 15-CB012TX
  • Pavilion POWER 15-CB012UR
  • Pavilion POWER 15-CB013NA
  • Pavilion POWER 15-CB013NG
  • Pavilion POWER 15-CB013NM
  • Pavilion POWER 15-CB013NS
  • Pavilion POWER 15-CB013NW
  • Pavilion POWER 15-CB013TX
  • Pavilion POWER 15-CB013UR
  • Pavilion POWER 15-CB014NA
  • Pavilion POWER 15-CB014NC
  • Pavilion POWER 15-CB014NG
  • Pavilion POWER 15-CB014NI
  • Pavilion POWER 15-CB014NL
  • Pavilion POWER 15-CB014NM
  • Pavilion POWER 15-CB014NO
  • Pavilion POWER 15-CB014NS
  • Pavilion POWER 15-CB014TX
  • Pavilion POWER 15-CB014UR
  • Pavilion POWER 15-CB015NF
  • Pavilion POWER 15-CB015NL
  • Pavilion POWER 15-CB015NM
  • Pavilion POWER 15-CB015NO
  • Pavilion POWER 15-CB015NS
  • Pavilion POWER 15-CB015TX
  • Pavilion POWER 15-CB015UR
  • Pavilion POWER 15-CB016NB
  • Pavilion POWER 15-CB016NF
  • Pavilion POWER 15-CB016NG
  • Pavilion POWER 15-CB016NM
  • Pavilion POWER 15-CB016NO
  • Pavilion POWER 15-CB016NS
  • Pavilion POWER 15-CB016TX
  • Pavilion POWER 15-CB016UR
  • Pavilion POWER 15-CB017NB
  • Pavilion POWER 15-CB017NF
  • Pavilion POWER 15-CB017NL
  • Pavilion POWER 15-CB017NM
  • Pavilion POWER 15-CB017NO
  • Pavilion POWER 15-CB017TX
  • Pavilion POWER 15-CB017UR
  • Pavilion POWER 15-CB018NA
  • Pavilion POWER 15-CB018NB
  • Pavilion POWER 15-CB018NF
  • Pavilion POWER 15-CB018NG
  • Pavilion POWER 15-CB018NM
  • Pavilion POWER 15-CB018NO
  • Pavilion POWER 15-CB018TX
  • Pavilion POWER 15-CB018UR
  • Pavilion POWER 15-CB019NF
  • Pavilion POWER 15-CB019NO
  • Pavilion POWER 15-CB019TX
  • Pavilion POWER 15-CB019UR
  • Pavilion POWER 15-CB020NB
  • Pavilion POWER 15-CB020NF
  • Pavilion POWER 15-CB020NM
  • Pavilion POWER 15-CB020TX
  • Pavilion POWER 15-CB020UR
  • Pavilion POWER 15-CB021NB
  • Pavilion POWER 15-CB021NF
  • Pavilion POWER 15-CB021NM
  • Pavilion POWER 15-CB021NO
  • Pavilion POWER 15-CB021TX
  • Pavilion POWER 15-CB021UR
  • Pavilion POWER 15-CB022NB
  • Pavilion POWER 15-CB022NL
  • Pavilion POWER 15-CB022NO
  • Pavilion POWER 15-CB022TX
  • Pavilion POWER 15-CB022UR
  • Pavilion POWER 15-CB023NA
  • Pavilion POWER 15-CB023NB
  • Pavilion POWER 15-CB023NL
  • Pavilion POWER 15-CB023NM
  • Pavilion POWER 15-CB023TX
  • Pavilion POWER 15-CB023UR
  • Pavilion POWER 15-CB024CL
  • Pavilion POWER 15-CB024NF
  • Pavilion POWER 15-CB024TX
  • Pavilion POWER 15-CB024UR
  • Pavilion POWER 15-CB025NA
  • Pavilion POWER 15-CB025NB
  • Pavilion POWER 15-CB025NF
  • Pavilion POWER 15-CB025NM
  • Pavilion POWER 15-CB025TX
  • Pavilion POWER 15-CB025UR
  • Pavilion POWER 15-CB026NB
  • Pavilion POWER 15-CB026NF
  • Pavilion POWER 15-CB026TX
  • Pavilion POWER 15-CB026UR
  • Pavilion POWER 15-CB027NF
  • Pavilion POWER 15-CB027NL
  • Pavilion POWER 15-CB027TX
  • Pavilion POWER 15-CB027UR
  • Pavilion POWER 15-CB028NF
  • Pavilion POWER 15-CB028NL
  • Pavilion POWER 15-CB028TX
  • Pavilion POWER 15-CB028UR
  • Pavilion POWER 15-CB029NF
  • Pavilion POWER 15-CB029NL
  • Pavilion POWER 15-CB029TX
  • Pavilion POWER 15-CB029UR
  • Pavilion POWER 15-CB030ND
  • Pavilion POWER 15-CB030NG
  • Pavilion POWER 15-CB030NL
  • Pavilion POWER 15-CB030TX
  • Pavilion POWER 15-CB030UR
  • Pavilion POWER 15-CB031NF
  • Pavilion POWER 15-CB031NG
  • Pavilion POWER 15-CB031NL
  • Pavilion POWER 15-CB031TX
  • Pavilion POWER 15-CB031UR
  • Pavilion POWER 15-CB032ND
  • Pavilion POWER 15-CB032NF
  • Pavilion POWER 15-CB032NG
  • Pavilion POWER 15-CB032NL
  • Pavilion POWER 15-CB032NS
  • Pavilion POWER 15-CB032TX
  • Pavilion POWER 15-CB032UR
  • Pavilion POWER 15-CB033NG
  • Pavilion POWER 15-CB033NS
  • Pavilion POWER 15-CB033TX
  • Pavilion POWER 15-CB033UR
  • Pavilion POWER 15-CB034UR
  • Pavilion POWER 15-CB035NF
  • Pavilion POWER 15-CB035NG
  • Pavilion POWER 15-CB035TX
  • Pavilion POWER 15-CB035WM
  • Pavilion POWER 15-CB036NS
  • Pavilion POWER 15-CB036UR
  • Pavilion POWER 15-CB037NF
  • Pavilion POWER 15-CB037TX
  • Pavilion POWER 15-CB037UR
  • Pavilion POWER 15-CB038NS
  • Pavilion POWER 15-CB038UR
  • Pavilion POWER 15-CB039NS
  • Pavilion POWER 15-CB039TX
  • Pavilion POWER 15-CB039UR
  • Pavilion POWER 15-CB040ND
  • Pavilion POWER 15-CB041NR
  • Pavilion POWER 15-CB042NR
  • Pavilion POWER 15-CB044TX
  • Pavilion POWER 15-CB045WM
  • Pavilion POWER 15-CB046TX
  • Pavilion POWER 15-CB046WM
  • Pavilion POWER 15-CB048NA
  • Pavilion POWER 15-CB049NA
  • Pavilion POWER 15-CB050OD
  • Pavilion POWER 15-CB052TX
  • Pavilion POWER 15-CB053TX
  • Pavilion POWER 15-CB054NZ
  • Pavilion POWER 15-CB054TX
  • Pavilion POWER 15-CB055TX
  • Pavilion POWER 15-CB056TX
  • Pavilion POWER 15-CB057TX
  • Pavilion POWER 15-CB058TX
  • Pavilion POWER 15-CB059NA
  • Pavilion POWER 15-CB059NR
  • Pavilion POWER 15-CB059TX
  • Pavilion POWER 15-CB060NA
  • Pavilion POWER 15-CB060SA
  • Pavilion POWER 15-CB060TX
  • Pavilion POWER 15-CB061NA
  • Pavilion POWER 15-CB061ND
  • Pavilion POWER 15-CB061TX
  • Pavilion POWER 15-CB062TX
  • Pavilion POWER 15-CB063TX
  • Pavilion POWER 15-CB064NZ
  • Pavilion POWER 15-CB064TX
  • Pavilion POWER 15-CB065ND
  • Pavilion POWER 15-CB065TX
  • Pavilion POWER 15-CB066TX
  • Pavilion POWER 15-CB067TX
  • Pavilion POWER 15-CB068TX
  • Pavilion POWER 15-CB069TX
  • Pavilion POWER 15-CB070NG
  • Pavilion POWER 15-CB070NZ
  • Pavilion POWER 15-CB070TX
  • Pavilion POWER 15-CB071NR
  • Pavilion POWER 15-CB073TX
  • Pavilion POWER 15-CB074TX
  • Pavilion POWER 15-CB075NR
  • Pavilion POWER 15-CB075TX
  • Pavilion POWER 15-CB076TX
  • Pavilion POWER 15-CB077CL
  • Pavilion POWER 15-CB077NR
  • Pavilion POWER 15-CB077TX
  • Pavilion POWER 15-CB078TX
  • Pavilion POWER 15-CB079NR
  • Pavilion POWER 15-CB079TX
  • Pavilion POWER 15-CB080ND
  • Pavilion POWER 15-CB080NO
  • Pavilion POWER 15-CB080TX
  • Pavilion POWER 15-CB081NO
  • Pavilion POWER 15-CB081TX
  • Pavilion POWER 15-CB082TX
  • Pavilion POWER 15-CB083ND
  • Pavilion POWER 15-CB083TX
  • Pavilion POWER 15-CB084NG
  • Pavilion POWER 15-CB084NO
  • Pavilion POWER 15-CB084TX
  • Pavilion POWER 15-CB085NG
  • Pavilion POWER 15-CB085TX
  • Pavilion POWER 15-CB086NG
  • Pavilion POWER 15-CB086NO
  • Pavilion POWER 15-CB086TX
  • Pavilion POWER 15-CB087TX
  • Pavilion POWER 15-CB088TX
  • Pavilion POWER 15-CB089TX
  • Pavilion POWER 15-CB090TX
  • Pavilion POWER 15-CB091ND
  • Pavilion POWER 15-CB092TX
  • Pavilion POWER 15-CB093ND
  • Pavilion POWER 15-CB093TX
  • Pavilion POWER 15-CB094NZ
  • Pavilion POWER 15-CB094TX
  • Pavilion POWER 15-CB095TX
  • Pavilion POWER 15-CB096NIA
  • Pavilion POWER 15-CB097TX
  • Pavilion POWER 15-CB098NT
  • Pavilion POWER 15-CB098TX
  • Pavilion POWER 15-CB099NIA
  • Pavilion POWER 15-CB099NX
  • Pavilion POWER 15-CB099NZ
  • Pavilion POWER 15-CB099TX
  • Pavilion POWER 15-CB501TX
  • Pavilion POWER 15-CB502TX
  • Pavilion POWER 15-CB503TX
  • Pavilion POWER 15-CB504TX
  • Pavilion POWER 15-CB505TX
  • Pavilion POWER 15-CB506TX
  • Pavilion POWER 15-CB507TX
  • Pavilion POWER 15-CB508TX
  • Pavilion POWER 15-CB509TX
  • Pavilion POWER 15-CB510TX
  • Pavilion POWER 15-CB511TX
  • Pavilion POWER 15-CB512TX
  • Pavilion POWER 15-CB513TX
  • Pavilion POWER 15-CB516TX
  • Pavilion POWER 15-CB517TX
  • Pavilion POWER 15-CB518TX
  • Pavilion POWER 15-CB519TX
  • Pavilion POWER 15-CB521TX
  • Pavilion POWER 15-CB522TX
  • Pavilion POWER 15-CB523TX
  • Pavilion POWER 15-CB527TX
  • Pavilion POWER 15-CB529TX
  • Pavilion POWER 15-CB530TX
  • Pavilion POWER 15-CB531TX
  • Pavilion POWER 15-CB532TX
  • Pavilion POWER 15-CB533TX
  • Pavilion POWER 15-CB534TX
  • Pavilion POWER 15-CB535TX
  • Pavilion POWER 15-CB536TX
  • Pavilion POWER 15-CB537TX
  • Pavilion POWER 15-CB538TX
  • Pavilion POWER 15-CB540TX
  • Pavilion POWER 15-CB541TX


  Rating and Reviews ขายแล้ว 29 ชิ้น

  0.0 / 5

  5
  0%
  0
  4
  0%
  0
  3
  0%
  0
  2
  0%
  0
  1
  0%
  0

  ตรวจเช็ค Model BATTERY ก่อนสั่งซื้อ

  • BATTERY Notebook บางตัวใช้ได้หลายรุ่นมากครับ สามารถเช็คได้จาก Model ในตัว BATTERY ครับ
  • ในส่วนของ Brand APPLE Macbook Battery ต้องใช้แบบตรงรุ่นครับ เช็คได้จากตัว Model battery ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A
  • BATTERY ใหม่ประเภท Li-ion เก็บไฟได้ประมาณ 2 ชม ครับ
  • BATTERY ใหม่ประเภท Li-polymer เก็บไฟได้ประมาณ 3-4 ชม ครับ

  การเช็คอาการ BATTERY Notebook เสียเบื้องต้น

  • อาการไม่เก็บไฟ ถอดสายชาร์จออก เครื่องดับทันที
  • อาการเก็บไฟได้ไม่นาน 5 นาที 10 นาที 30 นาที แล้วแบตหมด
  • อาการชาร์จไฟไม่เข้า ขึ้น Not charging (แต่บางครั้งก็เป็นที่ Adapter โดยเฉพาะ DELL และบางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่ส่วนน้อยครับ)
  • อาการไม่เจอ BATTERY (No battery detected) แต่บางครั้งอาจเป็นที่เมนบอร์ด แต่เจอ%น้อยครับ ส่วนใหญ่แบตเสีย
  • เมื่อ BATTERY เสีย แนะนำให้เปลี่ยนครับ ถ้าไม่มีแบตแล้วเวลาไฟดับ จะทำให้เครื่องตัด ซึ่งจะส่งผลต่อเครื่องทั้ง Software และ Hardware โดยตรง อาจจะทำให้เครื่องเสียได้ครับ
   
  สินค้าอื่นๆ

  แบตเตอรี่แท้ AL14A32 ACER ASPIRE E14 E15 Acer Aspire E5-411 E5-421G E5-431 E5-471 E5-511 E5-521 E5-531G E5-551 E5-571 E5-572G

  แบตเตอรี่แท้ M5Y1K Dell Inspiron 3451 3551 3458 3558 5559 Dell inspiron 14 5468

  แบตเตอรี่แท้ AL15A32 ACER Aspire E15 E5-422 E5-432G E5-472 E5-473G E5-522 E5-522G E5-532 E5-532T E5-573 E5-573G V3-574 V3-574G

  แบตเตอรี่แท้ A41-X550A Asus X452 K450 X450 X450C X550 X550A X550B X550C X550V X450C K550 P450 R409

  แบตเตอรี่แท้ AS10D75 ACER Aspire 4349 4741 4551 4552 4750 4755 E1-431 E1-471 V3-471

  แบตเตอรี่แท้ C21N1401 Asus K455 K455L X455 X455LA X455LB X454L X455LD X455LF X455LJ X455LN X455WA X455WE