PAYMENT AND SHIPPING

LINE MAN

ค่าสินค้า0

ค่าจัดส่งผู้ซื้อชำระปลายทาง

(เฉพาะเขตพื้นที่ ที่ไลน์แมนให้บริการ)


ยอมรวม0
เก็บเงินปลายทาง [COD]

ค่าสินค้า0

ค่าจัดส่ง100

COD Charge 3% 3


ยอมรวม103
โอนเงิน [BANK Transfer]

ค่าสินค้า0

ค่าจัดส่ง100

 


ยอมรวม100