banner อะไหล่โน๊ตบุ๊ค

อะไหล่โน๊ตบุ๊ค

มองหาอะไหล่โน๊ตบุ๊ค จอโน๊ตบุ๊ค จอคอมออลอินวัน คีย์บอร์ด สายแพรจอ พัดลมซีพียู แบตเตอรี่ ลำโพง บานพับ ขาจอ อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ สอบถามได้เลยนะคะ

โทร 085-110-4931 @freedomcom สั่งออนไลน์ได้ตลอด 24ชม

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24715RGRR BQ24715 BQ715
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24715RGRR BQ24715 BQ715

ID:3325

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24780S 24780S
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24780S 24780S

ID:3406

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51285A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51285A

ID:3470

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51511
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51511

ID:3480

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24780S 24780 S XQ24780S
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24780S 24780 S XQ24780S

ID:3164

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS ไอซีชาร์จ BQ25A BQ24725A BQ24725ARGRR QFN20BQ24725 , BQ725 , BQ25 , BQ24725A , BQ25A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

ไอซีชาร์จ BQ25A BQ24725A BQ24725ARGRR QFN20BQ24725 , BQ725 , BQ25 , BQ24725A , B

ID:3132

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24707A BQ07A QFN
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24707A BQ07A QFN

ID:3134

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51225B 51225 51225C แทน UP9003Q
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51225B 51225 51225C แทน UP9003Q

ID:3160

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24737 TI BQ737
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24737 TI BQ737

ID:3171

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ7Z8 BQ72B BQ728TI BQ24728R BQ24728RG BQ24728RGR BQ24728RGRT BQ728 BQ24728 QFN20 IC C Hip
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ7Z8 BQ72B BQ728TI BQ24728R BQ24728RG BQ24728RGR BQ24728RGRT BQ728 BQ24728 QFN2

ID:3268

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24736RGRR BQ24736 BQ736
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24736RGRR BQ24736 BQ736

ID:3388

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS CSD97374M CSD97374Q4M 97374M 97374
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

CSD97374M CSD97374Q4M 97374M 97374

ID:3423

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51020
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51020

ID:3471

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51219
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51219

ID:3475

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51716
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51716

ID:3476

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51285B
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51285B

ID:3478

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51275
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51275

ID:3482

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51427
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51427

ID:3153

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51225C TPS51225CRUKR 1225C 51225C 51225 แทน UP9003Q
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51225C TPS51225CRUKR 1225C 51225C 51225 แทน UP9003Q

ID:3159

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51125 51125A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51125 51125A

ID:3210

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51125A 51125A DT=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51125A 51125A DT=

ID:3212

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT6575B 3F=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT6575B 3F=

ID:3538

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT7290AGQUF RT7290AGQW RT7290A 3B=1K 3B=1D 3=B1E 3B=1B 3B=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT7290AGQUF RT7290AGQW RT7290A 3B=1K 3B=1D 3=B1E 3B=1B 3B=

ID:3553

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ726 BQ24726
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ726 BQ24726

ID:3403

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS 24770 BQ24770 BQ24770RUYR
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

24770 BQ24770 BQ24770RUYR

ID:3410

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24738 BQ24738RGRR BQ738
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24738 BQ24738RGRR BQ738

ID:3156

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ735 BQ24735 BQ727 BQ24727RGRR
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ735 BQ24735 BQ727 BQ24727RGRR

ID:3173

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24717 BQ717
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24717 BQ717

ID:3397

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51631ARSMR TPS51631A 51631A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51631ARSMR TPS51631A 51631A

ID:3411

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24760RSBRG4 BQ24760 24760
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24760RSBRG4 BQ24760 24760

ID:3420

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51211 S51211
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51211 S51211

ID:3431

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS SN75DP139RGZR SN75DP139 DP139 (RGZ Package) ตัวใหญ่
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

SN75DP139RGZR SN75DP139 DP139 (RGZ Package) ตัวใหญ่

ID:3440

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51123
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51123

ID:3472

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51728
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51728

ID:3473

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51650
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51650

ID:3474

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51621
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51621

ID:3477

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51362
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51362

ID:3479

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51216
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51216

ID:3481

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51120
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51120

ID:3483

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51116
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51116

ID:3484

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51212 51212
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51212 51212

ID:3502

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51640RSLR TPS51640 51640
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51640RSLR TPS51640 51640

ID:3507

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24721C BQ24721CTI
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24721C BQ24721CTI

ID:3133

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24745TI
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24745TI

ID:3137

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24751A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24751A

ID:3142

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24705
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24705

ID:3146

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24747
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24747

ID:3155

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24753A BQ 24753A BQ753A
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24753A BQ 24753A BQ753A

ID:3157

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24740
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24740

ID:3168

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT8209A FH=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT8209A FH=

ID:3535

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT8208B FG=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT8208B FG=

ID:3536

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS RT8208A FF=
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

RT8208A FF=

ID:3537

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS BQ24765RUVR BQ24765 24765
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

BQ24765RUVR BQ24765 24765

ID:3554

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51463RGER TPS51463 51463
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51463RGER TPS51463 51463

ID:3566

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS 51461 TPS51461 TPS51461RGER	51461
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

51461 TPS51461 TPS51461RGER 51461

ID:3568

CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS TPS51980 51980
CHIPSET-IC TEXAS-INSTRUMENTS

TPS51980 51980

ID:3578