ทุก 1 คำสั่งซื้อ เราหักรายได้ออก 5 บาท เพื่อบริจาคแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส (รายละเอียด)

ยอดบริจาคทั้งหมด 14095 น้ำใจ

 • สั่งในนามบริษัท กดตรงนี้
 • KEYBOARD Compaq CQ40 CQ41 CQ45 ไทย-อังกฤษ-สีดำ

  450 ฿ ราคารวมค่าส่ง 550.-

  ตรวจสอบรุ่นเครื่องก่อนสั่งซื้อ ถ้าไม่แน่ใจ สอบถามทางไลน์ก่อนสั่ง ถ้าสั่งผิด ไม่สามารถคืนได้ทุกรณี


  KEYBOARD COMPAQ CQ40 CQ41 CQ45 ไทย-อังกฤษ-สีดำ

  Part Numbers:

  486904-001 / V061102CS1US / MP-05583US-6983

   PK1303V0500 / PK1303V0600

  Compatible Laptops:

  -For Hewlett Packard Pavilion DV4 Series

  -For Hewlett Packard Pavilion DV4T Series

  -For Hewlett Packard Pavilion DV4Z Series

  -For Compaq Presario CQ40 Series

  -For Compaq Presario CQ45 Series

  สำหรับรุ่น CQ45 โปรดเทียบรูปก่อนสั่งครับ จะมีหลายตัว หรือเช็ค จาก model ใต้แบต ถ้าเป็น CQ45-7XX CQ45-8XX CQ45-9XX จะใช้ไม่ได้ครับ

  รับประกัน 6 เดือน

   

  ตัวอย่างรุ่นที่ใส่ได้

   

  Presario CQ40
  Presario CQ40-100
  Presario CQ40-100CTO
  Presario CQ40-101AU
  Presario CQ40-101AX
  Presario CQ40-101TU
  Presario CQ40-102AU
  Presario CQ40-102AX
  Presario CQ40-102TU
  Presario CQ40-103AU
  Presario CQ40-103AX
  Presario CQ40-103TU
  Presario CQ40-104AU
  Presario CQ40-104AX
  Presario CQ40-104TU
  Presario CQ40-105AU
  Presario CQ40-105AX
  Presario CQ40-105TU
  Presario CQ40-106AU
  Presario CQ40-106AX
  Presario CQ40-106TU
  Presario CQ40-107AU
  Presario CQ40-107AX
  Presario CQ40-107TU
  Presario CQ40-108AU
  Presario CQ40-108AX
  Presario CQ40-108TU
  Presario CQ40-109AU
  Presario CQ40-109AX
  Presario CQ40-109TU
  Presario CQ40-110AU
  Presario CQ40-110AX
  Presario CQ40-110TU
  Presario CQ40-111AU
  Presario CQ40-111AX
  Presario CQ40-111TU
  Presario CQ40-112AU
  Presario CQ40-112AX
  Presario CQ40-112TU
  Presario CQ40-113AU
  Presario CQ40-113AX
  Presario CQ40-113TU
  Presario CQ40-114AU
  Presario CQ40-114AX
  Presario CQ40-114TU
  Presario CQ40-115AU
  Presario CQ40-115AX
  Presario CQ40-115TU
  Presario CQ40-116AU
  Presario CQ40-116AX
  Presario CQ40-116TU
  Presario CQ40-117AU
  Presario CQ40-117AX
  Presario CQ40-117TU
  Presario CQ40-118AU
  Presario CQ40-118AX
  Presario CQ40-118TU
  Presario CQ40-119AU
  Presario CQ40-119AX
  Presario CQ40-119TU
  Presario CQ40-120AU
  Presario CQ40-120AX
  Presario CQ40-120TU
  Presario CQ40-121AU
  Presario CQ40-121AX
  Presario CQ40-121TU
  Presario CQ40-122AU
  Presario CQ40-122AX
  Presario CQ40-122TU
  Presario CQ40-123AU
  Presario CQ40-123AX
  Presario CQ40-123TU
  Presario CQ40-124AU
  Presario CQ40-124AX
  Presario CQ40-124TU
  Presario CQ40-125AU
  Presario CQ40-125AX
  Presario CQ40-125TU
  Presario CQ40-126AU
  Presario CQ40-126AX
  Presario CQ40-126TU
  Presario CQ40-127AU
  Presario CQ40-127AX
  Presario CQ40-127TU
  Presario CQ40-128AU
  Presario CQ40-128AX
  Presario CQ40-128TU
  Presario CQ40-129AU
  Presario CQ40-129AX
  Presario CQ40-129TU
  Presario CQ40-130AU
  Presario CQ40-130AX
  Presario CQ40-130TU
  Presario CQ40-131AU
  Presario CQ40-131AX
  Presario CQ40-131TU
  Presario CQ40-132AU
  Presario CQ40-132AX
  Presario CQ40-132TU
  Presario CQ40-133AU
  Presario CQ40-133AX
  Presario CQ40-133TU
  Presario CQ40-134TU
  Presario CQ40-135TU
  Presario CQ40-136TU
  Presario CQ40-137TU
  Presario CQ40-138TU
  Presario CQ40-139TU
  Presario CQ40-140TU
  Presario CQ40-141TU
  Presario CQ40-142TU
  Presario CQ40-143TU
  Presario CQ40-144TU
  Presario CQ40-145TU
  Presario CQ40-149TU
  Presario CQ40-150TU
  Presario CQ40-201
  Presario CQ41-100
  Presario CQ41-103AX
  Presario CQ41-105AX
  Presario CQ41-108AX
  Presario CQ41-109AU
  Presario CQ41-109AX
  Presario CQ41-110AU
  Presario CQ41-110AX
  Presario CQ41-200
  Presario CQ41-202TX
  Presario CQ41-203TU
  Presario CQ41-203TX
  Presario CQ41-204AU
  Presario CQ41-204AX
  Presario CQ41-204TX
  Presario CQ41-205AX
  Presario CQ41-205TU
  Presario CQ41-205TX
  Presario CQ41-206AX
  Presario CQ41-206TU
  Presario CQ41-206TX
  Presario CQ41-207AX
  Presario CQ41-207TU
  Presario CQ41-207TX
  Presario CQ41-208AX
  Presario CQ41-209AU
  Presario CQ41-209AX
  Presario CQ41-209TX
  Presario CQ41-210TU
  Presario CQ41-210TX
  Presario CQ41-211AX
  Presario CQ41-211TU
  Presario CQ41-214TX
  Presario CQ41-216TU
  Presario CQ41-219AX
  Presario CQ41-220TX
  Presario CQ41-221TX
  Presario CQ41-226LA
  Presario CQ41-226TX
  Presario CQ41-227TX
  Presario CQ45
  Presario CQ45-100
  Presario CQ45-100CTO
  Presario CQ45-101AU
  Presario CQ45-101TU
  Presario CQ45-101TX
  Presario CQ45-102AU
  Presario CQ45-102TU
  Presario CQ45-102TX
  Presario CQ45-103AU
  Presario CQ45-103TU
  Presario CQ45-103TX
  Presario CQ45-104AU
  Presario CQ45-104TU
  Presario CQ45-104TX
  Presario CQ45-105AU
  Presario CQ45-105TU
  Presario CQ45-105TX
  Presario CQ45-106AU
  Presario CQ45-106TU
  Presario CQ45-106TX
  Presario CQ45-107AU
  Presario CQ45-107TU
  Presario CQ45-107TX
  Presario CQ45-108AU
  Presario CQ45-108TU
  Presario CQ45-108TX
  Presario CQ45-109AU
  Presario CQ45-109TU
  Presario CQ45-109TX
  Presario CQ45-110AU
  Presario CQ45-110TU
  Presario CQ45-110TX
  Presario CQ45-111AU
  Presario CQ45-111TX
  Presario CQ45-112AU
  Presario CQ45-112TX
  Presario CQ45-113AU
  Presario CQ45-113LA
  Presario CQ45-113TX
  Presario CQ45-114AU
  Presario CQ45-114TX
  Presario CQ45-115AU
  Presario CQ45-115LA
  Presario CQ45-115TX
  Presario CQ45-116TX
  Presario CQ45-117TX
  Presario CQ45-118LA
  Presario CQ45-118TX
  Presario CQ45-119TX
  Presario CQ45-120TX
  Presario CQ45-121TX
  Presario CQ45-122TX
  Presario CQ45-123TX
  Presario CQ45-124TX
  Presario CQ45-125TX
  Presario CQ45-126TX
  Presario CQ45-127TX
  Presario CQ45-128TX
  Presario CQ45-129TX
  Presario CQ45-130TX
  Presario CQ45-131TX
  Presario CQ45-132TX
  Presario CQ45-133TX
  Presario CQ45-134TX
  Presario CQ45-135TX
  Presario CQ45-136TX
  Presario CQ45-137TX
  Presario CQ45-138TX
  Presario CQ45-139TX
  Presario CQ45-140TX
  Presario CQ45-141TX
  Presario CQ45-142TX
  Presario CQ45-143TX
  Presario CQ45-144TX
  Presario CQ45-145TX
  Presario CQ45-146TX
  Presario CQ45-147TX
  Presario CQ45-201AU
  Presario CQ45-201TU
  Presario CQ45-201TX
  Presario CQ45-202AU
  Presario CQ45-202TU
  Presario CQ45-202TX
  Presario CQ45-203AU
  Presario CQ45-203TU
  Presario CQ45-203TX
  Presario CQ45-204AU
  Presario CQ45-204TU
  Presario CQ45-204TX
  Presario CQ45-205TU
  Presario CQ45-205TX
  Presario CQ45-206TU
  Presario CQ45-206TX
  Presario CQ45-207TU
  Presario CQ45-207TX
  Presario CQ45-208TU
  Presario CQ45-208TX
  Presario CQ45-209TU
  Presario CQ45-209TX
  Presario CQ45-210TU
  Presario CQ45-210TX
  Presario CQ45-211TU
  Presario CQ45-211TX
  Presario CQ45-212TU
  Presario CQ45-212TX
  Presario CQ45-213TU
  Presario CQ45-213TX
  Presario CQ45-214TU
  Presario CQ45-214TX
  Presario CQ45-215TU
  Presario CQ45-215TX
  Presario CQ45-216TU
  Presario CQ45-216TX
  Presario CQ45-217TU
  Presario CQ45-217TX
  Presario CQ45-218TU
  Presario CQ45-218TX
  Presario CQ45-219TU
  Presario CQ45-219TX
  Presario CQ45-220TU
  Presario CQ45-220TX
  Presario CQ45-221TU
  Presario CQ45-221TX
  Presario CQ45-222TX  Rating and Reviews ขายแล้ว 42 ชิ้น

  0.0 / 5

  5
  0%
  0
  4
  0%
  0
  3
  0%
  0
  2
  0%
  0
  1
  0%
  0

  อาการของคีย์บอร์ดเสีย

  • กดไม่ติดบางปุ่ม
  • คีย์บอร์ดกดเอง
  • คีย์บอร์ดรวน
  • ปุ่มหลุด ปุ่มเสีย ปุ่มหาย

  การเช็คอาการ เหมือนคีย์บอร์ดเสีย แต่ไม่ได้เป็นที่คีย์บอร์ด

  • อาการเสียปุ่มเดียวกันทุกปุ่ม ทุกจุด แม้จะเปลี่ยนแป้นใหม่แล้วก็ยังเสียปุ่มเดิม จุดเดิม
  • อาการพิมพ์แล้วเบิ้ล เช่น พิมพ์ "ก" แต่หน้าจอขึ้นว่า "กณฎ" พิมพ์เลข 5 หน้าจอขึ้น "5ณธ" เป็นต้น อาการนี้เป็นที่เมนบอร์ด
  • ทำความเข้าใจระบบ ฟังชั่น Numlock ของคีย์บอร์ด Notebook สังเกตปุ่ม J K L จะมีเลขเล็กๆ ถ้าฟังชั่นนี้ใช้งานอยู่ เวลาพิมพ์ J K L หน้าจอจะขึ้น "1 2 3" ให้ท่านปิดฟังชั่นนี้โดยการ กด fn+ F11 หรือ F12 ซึ่งแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน ถ้าไม่ทราบวิธีการปิด ให้ใช้ คีย์บอร์ด USB เสียบเข้าเครื่องแล้วกดปุ่ม Numlock ในคีย์บอร์ด USB ให้ไฟ Numlock หาย แล้วลองทดสอบคีย์บอร์ดในเครื่องอีกที
   
  สินค้าอื่นๆ

  คีย์บอร์ด Acer Aspire 5940 3810 4535 4743 4741 4535 4736 4745 4750 4752 4750G 4551 4740 EMACHINE D640 D735 (TH-US)

  คีย์บอร์ด Acer Aspire E5-573 573G 573T 573TG V3-574 E5-553 V3-574G V3-575 V3-575G V3-575T V3-575TG

  คีย์บอร์ด Asus F451C K455 K455L K456U X452 X453S X451C X451 F401E F401 X451E E1007CA X451M X453 W50JK FL40

  คีย์บอร์ด Acer Aspire 4755 4755G E1-470 E1-472 3830T 4830T V3-431 V3-471 V3-471G ไทย-อังกฤษ

  คีย์บอร์ด Acer Aspire E5-422 E5-422G E5-432 E5-432G E5-452G E5-473 E5-473G E5-474 E5-474G E5-475 E5-475G E5-491G (TH-US)

  คีย์บอร์ด Asus K550 K550J K550Z X550 X550C X550CA X550CC X550CL X550VC X551 X551C X551CA R510Z (TH-US)