ทุก 1 คำสั่งซื้อ เราหักรายได้ออก 5 บาท เพื่อบริจาคแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส (รายละเอียด)

ยอดบริจาคทั้งหมด 6055 น้ำใจ

 • สั่งในนามบริษัท
 • KEYBOARD Compaq CQ40 CQ41 CQ45 ไทย-อังกฤษ-สีดำ

  500 ฿

  ตรวจสอบรุ่นเครื่องก่อนสั่งซื้อ ถ้าไม่แน่ใจ สอบถามทางไลน์ก่อนสั่ง ถ้าสั่งไปแล้วไม่ตรง ไม่สามารถคืนได้ทุกรณี


  KEYBOARD COMPAQ CQ40 CQ41 CQ45 ไทย-อังกฤษ-สีดำ

  Part Numbers:

  486904-001 / V061102CS1US / MP-05583US-6983

   PK1303V0500 / PK1303V0600

  Compatible Laptops:

  -For Hewlett Packard Pavilion DV4 Series

  -For Hewlett Packard Pavilion DV4T Series

  -For Hewlett Packard Pavilion DV4Z Series

  -For Compaq Presario CQ40 Series

  -For Compaq Presario CQ45 Series

  สำหรับรุ่น CQ45 โปรดเทียบรูปก่อนสั่งครับ จะมีหลายตัว หรือเช็ค จาก model ใต้แบต ถ้าเป็น CQ45-7XX CQ45-8XX CQ45-9XX จะใช้ไม่ได้ครับ

  รับประกัน 6 เดือน

   

  ตัวอย่างรุ่นที่ใส่ได้

   

  Presario CQ40
  Presario CQ40-100
  Presario CQ40-100CTO
  Presario CQ40-101AU
  Presario CQ40-101AX
  Presario CQ40-101TU
  Presario CQ40-102AU
  Presario CQ40-102AX
  Presario CQ40-102TU
  Presario CQ40-103AU
  Presario CQ40-103AX
  Presario CQ40-103TU
  Presario CQ40-104AU
  Presario CQ40-104AX
  Presario CQ40-104TU
  Presario CQ40-105AU
  Presario CQ40-105AX
  Presario CQ40-105TU
  Presario CQ40-106AU
  Presario CQ40-106AX
  Presario CQ40-106TU
  Presario CQ40-107AU
  Presario CQ40-107AX
  Presario CQ40-107TU
  Presario CQ40-108AU
  Presario CQ40-108AX
  Presario CQ40-108TU
  Presario CQ40-109AU
  Presario CQ40-109AX
  Presario CQ40-109TU
  Presario CQ40-110AU
  Presario CQ40-110AX
  Presario CQ40-110TU
  Presario CQ40-111AU
  Presario CQ40-111AX
  Presario CQ40-111TU
  Presario CQ40-112AU
  Presario CQ40-112AX
  Presario CQ40-112TU
  Presario CQ40-113AU
  Presario CQ40-113AX
  Presario CQ40-113TU
  Presario CQ40-114AU
  Presario CQ40-114AX
  Presario CQ40-114TU
  Presario CQ40-115AU
  Presario CQ40-115AX
  Presario CQ40-115TU
  Presario CQ40-116AU
  Presario CQ40-116AX
  Presario CQ40-116TU
  Presario CQ40-117AU
  Presario CQ40-117AX
  Presario CQ40-117TU
  Presario CQ40-118AU
  Presario CQ40-118AX
  Presario CQ40-118TU
  Presario CQ40-119AU
  Presario CQ40-119AX
  Presario CQ40-119TU
  Presario CQ40-120AU
  Presario CQ40-120AX
  Presario CQ40-120TU
  Presario CQ40-121AU
  Presario CQ40-121AX
  Presario CQ40-121TU
  Presario CQ40-122AU
  Presario CQ40-122AX
  Presario CQ40-122TU
  Presario CQ40-123AU
  Presario CQ40-123AX
  Presario CQ40-123TU
  Presario CQ40-124AU
  Presario CQ40-124AX
  Presario CQ40-124TU
  Presario CQ40-125AU
  Presario CQ40-125AX
  Presario CQ40-125TU
  Presario CQ40-126AU
  Presario CQ40-126AX
  Presario CQ40-126TU
  Presario CQ40-127AU
  Presario CQ40-127AX
  Presario CQ40-127TU
  Presario CQ40-128AU
  Presario CQ40-128AX
  Presario CQ40-128TU
  Presario CQ40-129AU
  Presario CQ40-129AX
  Presario CQ40-129TU
  Presario CQ40-130AU
  Presario CQ40-130AX
  Presario CQ40-130TU
  Presario CQ40-131AU
  Presario CQ40-131AX
  Presario CQ40-131TU
  Presario CQ40-132AU
  Presario CQ40-132AX
  Presario CQ40-132TU
  Presario CQ40-133AU
  Presario CQ40-133AX
  Presario CQ40-133TU
  Presario CQ40-134TU
  Presario CQ40-135TU
  Presario CQ40-136TU
  Presario CQ40-137TU
  Presario CQ40-138TU
  Presario CQ40-139TU
  Presario CQ40-140TU
  Presario CQ40-141TU
  Presario CQ40-142TU
  Presario CQ40-143TU
  Presario CQ40-144TU
  Presario CQ40-145TU
  Presario CQ40-149TU
  Presario CQ40-150TU
  Presario CQ40-201
  Presario CQ41-100
  Presario CQ41-103AX
  Presario CQ41-105AX
  Presario CQ41-108AX
  Presario CQ41-109AU
  Presario CQ41-109AX
  Presario CQ41-110AU
  Presario CQ41-110AX
  Presario CQ41-200
  Presario CQ41-202TX
  Presario CQ41-203TU
  Presario CQ41-203TX
  Presario CQ41-204AU
  Presario CQ41-204AX
  Presario CQ41-204TX
  Presario CQ41-205AX
  Presario CQ41-205TU
  Presario CQ41-205TX
  Presario CQ41-206AX
  Presario CQ41-206TU
  Presario CQ41-206TX
  Presario CQ41-207AX
  Presario CQ41-207TU
  Presario CQ41-207TX
  Presario CQ41-208AX
  Presario CQ41-209AU
  Presario CQ41-209AX
  Presario CQ41-209TX
  Presario CQ41-210TU
  Presario CQ41-210TX
  Presario CQ41-211AX
  Presario CQ41-211TU
  Presario CQ41-214TX
  Presario CQ41-216TU
  Presario CQ41-219AX
  Presario CQ41-220TX
  Presario CQ41-221TX
  Presario CQ41-226LA
  Presario CQ41-226TX
  Presario CQ41-227TX
  Presario CQ45
  Presario CQ45-100
  Presario CQ45-100CTO
  Presario CQ45-101AU
  Presario CQ45-101TU
  Presario CQ45-101TX
  Presario CQ45-102AU
  Presario CQ45-102TU
  Presario CQ45-102TX
  Presario CQ45-103AU
  Presario CQ45-103TU
  Presario CQ45-103TX
  Presario CQ45-104AU
  Presario CQ45-104TU
  Presario CQ45-104TX
  Presario CQ45-105AU
  Presario CQ45-105TU
  Presario CQ45-105TX
  Presario CQ45-106AU
  Presario CQ45-106TU
  Presario CQ45-106TX
  Presario CQ45-107AU
  Presario CQ45-107TU
  Presario CQ45-107TX
  Presario CQ45-108AU
  Presario CQ45-108TU
  Presario CQ45-108TX
  Presario CQ45-109AU
  Presario CQ45-109TU
  Presario CQ45-109TX
  Presario CQ45-110AU
  Presario CQ45-110TU
  Presario CQ45-110TX
  Presario CQ45-111AU
  Presario CQ45-111TX
  Presario CQ45-112AU
  Presario CQ45-112TX
  Presario CQ45-113AU
  Presario CQ45-113LA
  Presario CQ45-113TX
  Presario CQ45-114AU
  Presario CQ45-114TX
  Presario CQ45-115AU
  Presario CQ45-115LA
  Presario CQ45-115TX
  Presario CQ45-116TX
  Presario CQ45-117TX
  Presario CQ45-118LA
  Presario CQ45-118TX
  Presario CQ45-119TX
  Presario CQ45-120TX
  Presario CQ45-121TX
  Presario CQ45-122TX
  Presario CQ45-123TX
  Presario CQ45-124TX
  Presario CQ45-125TX
  Presario CQ45-126TX
  Presario CQ45-127TX
  Presario CQ45-128TX
  Presario CQ45-129TX
  Presario CQ45-130TX
  Presario CQ45-131TX
  Presario CQ45-132TX
  Presario CQ45-133TX
  Presario CQ45-134TX
  Presario CQ45-135TX
  Presario CQ45-136TX
  Presario CQ45-137TX
  Presario CQ45-138TX
  Presario CQ45-139TX
  Presario CQ45-140TX
  Presario CQ45-141TX
  Presario CQ45-142TX
  Presario CQ45-143TX
  Presario CQ45-144TX
  Presario CQ45-145TX
  Presario CQ45-146TX
  Presario CQ45-147TX
  Presario CQ45-201AU
  Presario CQ45-201TU
  Presario CQ45-201TX
  Presario CQ45-202AU
  Presario CQ45-202TU
  Presario CQ45-202TX
  Presario CQ45-203AU
  Presario CQ45-203TU
  Presario CQ45-203TX
  Presario CQ45-204AU
  Presario CQ45-204TU
  Presario CQ45-204TX
  Presario CQ45-205TU
  Presario CQ45-205TX
  Presario CQ45-206TU
  Presario CQ45-206TX
  Presario CQ45-207TU
  Presario CQ45-207TX
  Presario CQ45-208TU
  Presario CQ45-208TX
  Presario CQ45-209TU
  Presario CQ45-209TX
  Presario CQ45-210TU
  Presario CQ45-210TX
  Presario CQ45-211TU
  Presario CQ45-211TX
  Presario CQ45-212TU
  Presario CQ45-212TX
  Presario CQ45-213TU
  Presario CQ45-213TX
  Presario CQ45-214TU
  Presario CQ45-214TX
  Presario CQ45-215TU
  Presario CQ45-215TX
  Presario CQ45-216TU
  Presario CQ45-216TX
  Presario CQ45-217TU
  Presario CQ45-217TX
  Presario CQ45-218TU
  Presario CQ45-218TX
  Presario CQ45-219TU
  Presario CQ45-219TX
  Presario CQ45-220TU
  Presario CQ45-220TX
  Presario CQ45-221TU
  Presario CQ45-221TX
  Presario CQ45-222TX  Rating and Reviews ขายแล้ว 34 ชิ้น

  0.0 / 5

  5
  0%
  0
  4
  0%
  0
  3
  0%
  0
  2
  0%
  0
  1
  0%
  0

   
  สินค้าอื่นๆ

  คีย์บอร์ด Acer Aspire 5940 3810 4535 4743 4741 4535 4736 4745 4750 4752 4750G 4551 4740 EMACHINE D640 D735 (TH-US)

  คีย์บอร์ด Acer Aspire E5-573 573G 573T 573TG V3-574 E5-553 V3-574G V3-575 V3-575G V3-575T V3-575TG

  คีย์บอร์ด Asus K455 K455L K456U X452 X453S X451C X451 F401E F401 X451E E1007CA X451M X453 W50JK FL40

  คีย์บอร์ด Acer Aspire 4755 4755G E1-470 E1-472 3830T 4830T V3-431 V3-471 V3-471G ไทย-อังกฤษ

  คีย์บอร์ด Acer Aspire E5-422 E5-422G E5-432 E5-432G E5-452G E5-473 E5-473G E5-474 E5-474G E5-475 E5-475G E5-491G ES1-411 ES1-421 ES1-431 (TH-US)

  คีย์บอร์ด Asus K550 K550J K550Z X550 X550C X550CA X550CC X550CL X550VC X551 X551C X551CA R510Z (TH-US)